Куртово Конаре Фест

Повече

Галерия и мултимедия

Повече

Как да стигнете до нас

Повече

За нашите дарители

Повече

Зелено Куртово Конаре.

И днес продължаваме с нашата информационна кампания – част от инициативата “Живот в хармония с природата” , с подкрепата на Фондация С.Е.Г.А. – Проект “Глобално образование на местно ниво”, съфинансиран от ЕС. На гости ни бяха ученици от 6 и 7 клас на местното училище. Те се запознаха с цели 11 и 12 за устойчиво развитие- на ООН . По цел 11 бе представена презентация “Топ 10 на най-устойчивите и зелени градове в Европа”, а по цел 12 участниците в срещата дискутираха проблеми, свързани с потреблението и имаха възможност да видят документалния филм “История на вещите”. Всички заедно умувахме какво трябва да се направи за Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене. Участниците бяха много активни, а смислените им предложения записахме и обещахме да бъдат предадени на кмета на селото, който да ги ползва при изготвянето на проекто-бюджета за 2019г. Благодарим за участието, приятели!

“Културното наследство на маджирите в Куртово Конаре”

Приключи проект “Културното наследство на маджирите в Куртово Конаре” на НЧ”Л. Каравелов 1897″, който бе подкрепен от ОФ “Пловдив 2019” – Отворена покана “Читалища”. На 30.10.2018г. проведохме заключителна среща, на която представихме ползите и ефектите от реализирането на този малък, но стойностен проект. Изследвахме, събирахме материали и снимки, работихме в творчески ателиета през лятото, организирахме интересни срещи…Акцентът беше по време на Куртово Конаре Фест, когато проведохме дискусии и срещи, представихме интересна изложба, имахме специален щанд за занаяти и маджирска кухня, чухме интересни фолклорни изпълнения. Благодарим на всички, с които работихме! Благодарим за подкрепата на нашите приятели от Катедра”Етнология” на ПУ”Паисий Хилендарски и института по биоразнообразие при БАН! Сигурни сме, че партньорството ни ще продължи и в бъдеще! 

“Живот в хармония с природата”

Продължава информационната кампания “Живот в хармония с природата” – инициатива на НЧ “Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре по проект “Глобално образование на местно ниво” на Фондация С.Е.Г.А., съфинансиран от ЕС. Днес с учениците от 2,3 и 4 клас си говорихме за разделното събиране и за ползите от рециклирането. Но днес е и един по-специален ден – Международният ден на Черно море. Преди 22 години, шест държави, които имат излаз на Черно море /България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна/ подписват Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. През 2009 г. влиза в сила обновен Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море. В него са заложени дългосрочни цели за качеството на черноморската екосистема, посочват се конкретни мерки за намаляване на замърсяването, подобряване на управлението на живите ресурси и насърчаване на човешкото развитие по начин, който не вреди на околната среда. Е, за нас е сложно всичко това, но ние си обещахме поне да не замърсяваме морето с найлонови торбички и всевъзможни боклуци. И това е нещо! А символът ни за подкрепа на Черно море беше една красива дървена риба. Прекрасна среща в Деня на Черно море и в навечерието на Деня на народните будители. Да пазим природата! Честит празник, будители!

Информационна кампания -“Живот в хармония с природата”

Продължаваме с информационната кампания по нашата инициатива -“Живот в хармония с природата” , която се изпълнява по проект”Глобално образование на местно ниво” на фондация С.Е.Г.А., съфинансиран от ЕС. Днес на гости ни бяха учениците от първи клас, които видяха интересна презентация за разделното събиране, учихме се как да изхвърляме отпадъци разделно, поговорихме си за рециклирането и разгледахме изложбата.

Изложба на сувенири от рециклирани материали

На 23 октомври – в навечерието на Световния ден на ООН- 24 октомври, открихме нашата изложба. Тя е част от местната инициатива на НЧ ”Л. Каравелов 1897” – Живот в хармония с природата – в рамките на проект „Глобално образование на местно ниво” с номер на договор CSO-LA /2017/388-12, изпълняван от С.Е.Г.А. с финансовата подкрепа на Европейския съюз. В изложбата са включени сувенири и пана, изработени в ателиетата за работа с природни материали и грънчарство. Специално благодарим на г-жа Момчилова и децата от нейното ателие, на Спас Шушаров, Лора Муховска, Христина Павлова – за чудесните произведения от глина и за бижутата, благодарим на Марта Жекова – за сапуните от естествени материали! 

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница