Текущи проекти

Провеждане на информационна кампания „Децата са вълшебни семенца!”, популяризираща работата на НЧ”Л. Каравелов 1897” по Проект „Децата-нашето бъдеще” – Програма ДЪГА 2015-2017г. с подкрепата на ФРГИ и Фондация”Велукс”.

Специфични цели:

  1. Повишаване на капацитета на целевата публика посредством представяне на добри практики на НЧ”Л. Каравелов 1897” –Куртово Конаре, насочени към развитие на силните страни на децата.
  2. Осигуряване на диалог  между представителите на целевата публика, свързан с анализ и представяне на подходи и инструменти за работа с деца, чрез които се  показват силните страни.
  3.   Провеждане на застъпническа кампания”Деца с бъдеще-зависи и от нас!”, която търси и предлага решение на проблеми, дефинирани по време на изпълнение на проект”Децата- нашето бъдеще”

Дейности:

Дейност 1. Провеждане на Кръгла маса” Децата- нашето бъдеще

Дейност 2. Обучение на тема „Политики за детско и младежко развитие

Дейност 3. Провеждане на Обществен форум ”Децата са вълшебни семенца”

Дейност 4. Застъпническа кампания „Деца с бъдеще-зависи и от нас!” – 

Цел на кампанията: местният бизнес да поеме разходите за продължаване на работата по проекта.  Ателиетата за творческа работа да се поемат от различни фирми, да се организират бъдещи дейности по превенции – зависимости, ранни бракове, ранно отпадане от училище,  агресия и насилие  – проблеми, които бяха забелязани по време на изпълнението на проекта и които трябва да преодолеем на местно ниво.

Времетраене: 15.08.2017 – 15.11.2017г.

 Проект: Мисия: наследство

Проектът е послание за културното битие на живия български корен в с. Куртово Конаре . Тук е  мястото за среща и опознаване със съвременните  „живи човешки съкровища“, за които информацията е все още оскъдна. Подобна визитна картичка ще  представи успешно усилията на общността да запази своите традиции  и да изгради съвременна творческа концепция за разработване на иновативни форми за презентиране, включване на интерактивни подходи и работни ателиета, свързани с предаване на практиките и стойностите  на  нематериалното ни културно наследство. Проектът ще затвърди партньорствата на местно ниво и ще укрепи връзката между поколенията,  която е много крехка и се нуждае от съвременна интерпретация и въвеждане на иновативни и привлекателни форми на взаимодействие. От друга страна – ще имаме по-добра видимост и разпознаваемост в национален и международен мащаб. Проектът съответства в пълнота на приоритетите на Програмата и дава възможности за  създаване на  диалогична среда за практическо взаимодействие на традиционните форми на културно изразяване с интеграционните възможности на иновативните технологии в работата с ресурсите на НКН – с акцент – Европейската година на културно наследство- 2018.

  • Времетраене: 07.2017 – 15. 05. 2018г.

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница