ЗАЕДНО ЧРЕЗ ИЗКУСТВО

ПРОГРАМАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО

Проект „Заедно чрез изкуство”

Бенефициент: «НЧ»Любен Каравелов 1897»-Куртово Конаре

Цели:

1.Предоставяне на по-добри  възможности  за развитие  на любителското изкуство в НЧ”Л. Каравелов 1897” чрез техническо  обезпечаване и стратегическо планиране.

2. Привличане на нови участници и публики чрез организиране на 5 различни по жанр събития през 2022- 2023г.г.

3. Популяризация и публичност за проекта  по атрактивен начин и устойчиво присъствие в различни по вид платформи за разпространение.

Целите на проекта съответстват на целите на организацията:  Развитие и утвърждаване на духовни и културни ценности; Поддържане на традиционните читалищни дейности и фолклора и осигуряване на тяхната приeмственост от следващите поколения. Съответстват на цели в ОПР – Стамболийскии и други стратегически документи, както и на  приоритетите в дългосрочната програма на НЧ”Л. Каравелов 1897.Проектът предвижда творчески занимания с представители на различни възрастови групи в следните направления:

  • Фолклор -чрез занимания с женски народен хор- възрастни и детска фолклорна група , народни танци
  • Занаяти: школа за работа с царевична шума
  • Визуални изкуства: изобразително изкуство – изложба на художничка от Украйна /бежанка, пострадала от военен конфликт/  и  пленер за художници
  • Организиране на 5 различни по жанр събития с участието на творци-любители

Читалището разполага със собствено пространство за развитие на тези изкуства- читалищна сграда и с необходимия човешки ресурс -преподаватели и участници. Проектът ще бъде популяризиран  по различни начини: в онлайн пространството,  с визуални средства и срещи на живо.

Дейности

Период Дейност Място на случване Отговорник и екип/участници Цели/задачи
01.11.202230.10.2023 Дейност 1. Администриране и управление на проекта. Куртово Конаре Емилия  Шушарова – Ръководител на проекта Здравка  Уайлдгуус – Технически сътрудник Теодора Найденова – Счетоводител План за работа и комуникационен план – в началото на проектаМониторинг Контрол на финансите Анализ на вътрешните и външните факториВзаимодействие с проектния екипОценка за изпълнение на резултатите и ефектаИзготвяне на отчет
01.11.2022-01.02.2023 Дейност 2. Закупуване на оборудване и костюми за нуждите на проекта Куртово Конаре – чрез оферти Административен екип – Ръководител, Техн. Сътрудник, Счетоводител Закупуване на носии и технически пособия за нуждите на изпълнение на проекта.
15.11.2022-15.03.2023 Дейност 3. Анализ, оценка и изработване на стратегия за привличане на публики. Куртово Конаре Емилия Шушарова и Здравка Уайлдгуус –експерти  на доброволни начала. /Същите са преминали обучения по стратегическо планиране/ Гюргена Маджирова – анкетьор Тази дейност има за цел да направи “снимка” на моментното състояние на  местната културна екосистема  – участници в любителско творчество, потенциални бъдещи участници и публики. В състояние на пост-епидемична обстановка е необходимо да се предприемат действия  за  подобно проучване. Ще бъде направена анкета , свързана с културните потребности на местната общност и ще се изработи Стратегия за привличане на публики.
30.11.2022г.   Дейност 4. Организиране на Първи национален конкурс за фолклорни изпълнители – групи и индивидуални.     Куртово Конаре   Радка Стефанова – преподавател по народно пеене Иван Стефанов – музикант-изпълнител И със съдействието на Швейцарско-българска асоциация за култура  /Schweizerisch –Bulgarischer
Kulturverein, Санкт Гален, Швейцария
  Дейността  цели да популяризира изпълителското майсторство и се организира съвместно Швейцарско-българска асоциация за култура  /Schweizerisch –Bulgarischer
Kulturverein, Санкт Гален, Швейцарияс представител – Михаела Стефанова.
15-30.12.2022г. Дейност 5.Организиране на Коледна изложба с благотворителна цел на украинската художничка Катя Кудзелько и майсторски демонстрационен клас за любители Куртово Конаре Адм. екип и Катя Кудзелько Изложбата цели да подпомогне  украинска художничка, която е пострадалаот военна криза. Ще помогнем със закупуване на материали за изложбата и с организиране на изложбата, която ще бъде с благотворителна цел и средствата от закупени картини ще се предоставят на художничката. Ще се проведе и майсторски клас за любители художници, вкл. ученици от ОУ
01.12.2022-30.09.2023 Дейност 6. Любителски занимания – фолклорни състави Куртово Конаре Работа на професионалисти с деца и възрастни Репетиции, концертни изяви
01.11.2022 – 30.09.2023   10 месеца / с прекъсване 15 юли – 15 август/ 6.1. Занимания с Детска фолклорна група Куртово Конаре Радка Стефанова – вокален педагог – народно пеене Иван Стефанов – Корепетитор 1.Регулярни репетиции с деца от Куртово Конаре – 2 пъти седмично 2.Участие на концерти 3.Онлайн продукции
01.11.2022-30.09.2023   10 месца / с прекъсване 15 юли – 15 август/ 6.2. Занимания с Женски народен хор Куртово Конаре Радка Стефанова – диригент Иван Стефанов – Корепетитор 1.Регулярни репетиции с жени от селото /25-80г./ 2.Участие на концерти на живо 3.Онлайн продукции  
01.03.2023– 30-062023 15.08.2023-15.10.2023 /6 месеца/   6.3. Занимания народни танци Куртово Конаре Силвия Валентинова 1.Занимания с възрастни
01.11.2022-30.09.2023 10 месеца / с прекъсване 15 юли – 15 август/ Дейност 7. Занимания – занаяти работа с царевична шума Куртово Конаре Маргарита Момчилова –художник -обучител и експерт -занаяти 1.Занимания в школа 2. Изложби 3. Изнесени участия Привличане на нови учстници в дейността, обучителни демонстрации
По време на Куртово Конаре Фест   – септември 2023г. – 20 часа Дейност 8. Пленер живопис за любители Куртово Конаре Константин Анастасов – художник, преподавател в ПУ”П. Хилендарски Пленер живопис за младежи  с изложба – по време на Куртово Конаре Фест 2023
  3  юни  2023         8-10  септември 2023   1 октомври 2023 г.   Дейност  9. Организиране и концертни  изяви на 3 значими местни събития Куртово Конаре Административен и проектен екип, организационни комитети 1.Организация и изяви на Фестивал „Плетеница” – местните състави и школи и гостуващи любители   2. Куртово Конаре Фест – местни и гостуващи любители   3. Юбилеен концерт  55 г. Женски народен хор и 10 г. ДФГ „Куртовче”
01.11.2022-30.10. 2023 Дейност 10. Публичност и информация за проекта Куртово Конаре, социални мрежи и медии Административен екип Изработка на рол-банер, рекламни  чаши и видео-клип за проекта, периодични публикации в  социални медии и собствени канали,  начална и заключителна срещи за проекта

Facebook

Facebook

Връзки