Текущи проекти

 ОФ “Пловдив 2019” – Отворена покана “Читалища” – Проект: Куртово Конаре Фест – сцена за съвременни изкуства

Дейности:

 • Дейност 1. Организационни и комуникационни дейности
 • Дейност 2.  Организиране на фото-джамборе
 • Дейност 3. Пленер за художници
 • Дейност 4.  Среща на  занаятчии  – изложби, базар, арт-работилници
 • Дейност 5. Среща на кулинари от региона
 • Дейност 6. Джем – сешън  – с участието на музиканти от страната и чужбина
 • Дейност 7. Осигуряване на публичност и информация  за подкрепата на инициативата

Изпълнение на проекта: 01.05.2018-31.10.2019г.

Бюджет: 3 950лв.


 

Проект “Глобално образование на местно ниво” 

Проектът се реализира в рамките на 3 години, с водеща организация – Фондация С.Е.Г.А. , в партньорство с шест страни. НЧ”Л. Каравелов 1897″ е партньор на фондация С.Е.Г.А. с още две училища и две НПО от страната.

Основната цел на проекта е да насърчи ангажираността на европейските граждани към предизвикателствата на взаимозависимият свят, в който живеем чрез информираност и критично разбиране на тяхната връзка с проблемите на глобалното развитие. По-конкретно в проекта се акцентира върху прилагането на три от 17-те цели за устойчиво глобално развитие, а именно: (5) равнопоставеност, (11) устойчиво развитие на градове и общности и (12) отговорно потребление сред местните общности и особено младите хора от малки населени места.

Дейности:

 • Обучително-информационни семинари
 • Разработване на ресурсни материали
 • Организиране на Информационна кампания „ Живот в хармония с природата”
 • Он-лайн ресурсно обогатяване на  Уеб-приложение към Уеб-страница за Куртово Конаре
 • Дейности за информиране и публичност

ноември 2017 – октомври 2020


Програма “Ти и Лидл за по-добър живот”, която се осъществява в партньорство с Български дарителски форум и Фондация “Работилница за граждански инициативи”

Проект: Гласът на младите

Цел: Въвличане на млади и не-активни хора  в общностния живот чрез стимулиране на създаването и предоставяне на културни събития и дейности.

 • Дейност 1.  Арт -джамборе

Организиране на ежемесечни срещи с  творци – режисьори, сценаристи, артисти, музиканти, писатели – под формата на кинолектории  и граждански дискусии в читалището.

 • Дейност 2. Организиране на пленер по дървопластика

В центъра на Куртово Конаре има красив парк. Млади хора от селото  дадоха идея за поставянето на дървени пластики в парка. С тази дейност ще  направим още по-привлекателен местния парк и ще дадем възможност за изява на 5 млади творци –2-ма  от селото  и 3-ма от региона.

 • Дейност 3.  Облагородяване на средата с графити

В центъра на селото  има няколко грозни фасади на обществени сгради. Говорили сме с местната власт за разрешение , а младежи имат желание да ги изрисуват с графити. По този начин  – чрез съвременно младежко изкуство ще подобрим средата.

 • Дейност 4. Фото-колаж

Тази дейност включва следните под-дейности:

4.1.Подбор на снимки  от селото на любители- фотографи от целевата група след обявен конкурс  и изработка на винили със снимки за покриване на няколко „грозни” места в централната част на селото-месеци 1-4.

4.2. Представяне по атрактивен начин чрез мултимедия  пъстротата на Куртово Конаре Фест 2019 – един от най-големите регионални празници. 

 • Дейност 5. Публичност и информация

 

октомври 2018 – септември 2019 г.

Бюджет: 8 750 лв.


Програма „VIVACOM Регионален грант“

Проект: “Да се опознаем!”

 

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница