История на фестивала

ИСТОРИЯ

НЧ”Любен Каравелов 1897” бе сред  шестте читалища – партньори на платформа „Агора” по проект “Активни граждански общности чрез читалищата в България”-от първия етап на проекта/2009/, подкрепен от Фондация Америка за България. Инициативата  – Куртово Конаре Фест – Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти се реализира от 2009 г.и бе избрана от местната общност  с цел да подпомогне местния поминък.  През 2009 и 2010 г. тази инициатива бе сред номинираните най-добри читалищни инициативи в Конкурса на Платформа „Агора”.  През 2012г. НЧ”Л. Каравелов 1897” – Куртово Конаре получи специалното отличие „Отговорност и устойчивост” на Конкурс Агора –за Фестивала като устойчива практика.

През следващите години Фестивалът в Куртово Конаре се наложи като най-значимото иновативно културно събитие на община Стамболийски.  Проектът »Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти- културната марка за развитие, обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски» бе подаден от община Стамболийски по ОПРР – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, с активното съдействие на екипа на читалището и бе одобрен. Благодарение на този проект, Фестивалът бе подкрепен организационно през 2012 и  2013г. , бе закупено оборудване, бяха извършени някои дребни ремонтни дейности и най-важното –  доби голяма популярност.

От 2014г. Фестивалът се организира от Организационен комитет, подкрепен финансово от Община Стамболийски, Кметство Куртово Конаре, местни дарители и в него се включват много доброволци и приятели на Читалището – професионалисти и любители – участници в богатата културна програма.

 

Защо в Куртово Конаре ?

 

Куртово Конаре е прочуто със земеделието си. През 1894 г. в мелницата на Александър Димитров / Дядо Александър/ е смлян  първият килограм червен пипер не само в селото, а и в страната. През 1896г., пак в Куртово Конаре, се отглеждат първите ранни домати в България, пренесени от Цариград, благодарение на същия Александър Димитров.

В България фъстъците са сравнително нова култура. За пръв път у нас те са засети на площ от 7 дка в  Куртово Конаре от Ангел Димчов през 1896 г. Получeните 1200 кг плодове са били доказателство, че това тропическо растение може успешно да вирее и в България.  Кричимското поле и до днес се дава като пример в учебниците по география като богата и плодородна част от страната и най-подходящото място за отглеждане на зеленчуци. Не случайно един от първите хладилници в страната е построен в К.Конаре през първата половина на 20 век, а най – добрият български сорт пипер е наречен „Куртовска капия” . От 2014г., благодарение на създадения Конвивиум към Slow Food, местните сортове  като: Розов домат – „голям, бабин” и ябълката „Куртовка” са вписани в Световната съкровищница на вкусовете http://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/bulgaria-en/?fwp_paged=3.

И в момента в региона най-развити са  зеленчукопроизводството, овощарството  и преработвателната промишленост.

Обикновено се изследват песните, танците и материалната култура на българите. По-слаби проучвания има в областта на поминъка; обредната дейност, свързана с него; традиционните храни. В тази връзка ние искаме да рекламираме традиционния ни поминък като организираме  ежегоден Фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти. Смятаме, че нашето селище,  с неговото местоположение и водеща роля в областта на зеленчукопроизводството и преработвателната промишленост в общината, има нужда точно от подобно проучване и реклама, които в съвременните условия ще подпомогнат земеделските производители, местните фирми и ще възродят традициите. Младото поколение ще научи повече за поминъка на своите предци  и ще има възможност да доразвие традицията с нови форми и свежи идеи. А всички заедно ще се насладим на прекрасното изкуство на професионалистите  и любителите-творци, придаващи неповторим колорит на нашия празник!

 

 

Facebook

Facebook

Връзки