Статут и регламент

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

І. Общи положения

Фестивалът на чушките и доматите, традиционните храни и занаяти – Куртово Конаре Фест, се провежда всяка година през втората седмица на месец септември в с. Куртово Конаре.
Продължителността на фестивала е 3  дни/петък, събота и неделя/.
За всяка следваща година Организационният комитет на фестивала /ОКФ/ приема и утвърждава дните  за провеждане, брой участници и програма.

ІІ. Цели на фестивала

  • Създаване на местна културна марка, основаваща се на иновативни идеи, добри практики, синтез на изкуства и широко сътрудничество между творци, институции и общности.
  • Запазване, съхраняване и популяризиране на традиционните храни и занаяти
  • Предоставяне на възможности за равен достъп до културни събития и участие в културните процеси на хората от общността и на гостите на фестивала.

ІІІ. Символика на фестивала
Фестивалът на чушките и доматите, традиционните храни и занаяти има свои символи:

Наименование, лого и химн на фестивала.

IV. Организатори

Фестивалът се организира от Народно читалище”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре със съдействието на Организационния комитет на фестивала, Кметство Куртово Конаре и  с участието  на различни  културни институции и организации, физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на фестивала. Куртово Конаре Фест се подпомага финансово от Община Стамболийски, Кметство Куртово Конаре и дарители.

 

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА:

I. За участниците във фолклорната програма – втори фестивален ден:

– Фестивалът няма конкурсен характер.

– Такса за фестивала не се заплаща.

– Във фестивала могат да участват  фолклорни групи – танцови и певчески,  и индивидуални изпълнители от цялата страна

– Броят на участниците  да бъде до 40 души, в това число ръководители, официални гости, шофьори

– Организационният kомитет осигурява храна и минерална вода за гостуващите участници.

– Пътните разходи до Куртово Конаре и обратно са за сметка на участниците.

– Заявки за участие във фестивала се приемат до 25 август . Заявките трябва да са написани на кирилица и изпратени по пощата  на адрес: НЧ”Л. Каравелов 1897”, община Стамболийски, с. Куртово Конаре – 4223,  по електронната поща на адрес: chitalishte_k@abv.bg  .  Информация и заявки за участие може да получите от сайта– chitalishtekkonare.com  или да попълните он-лайн  на Фейсбук страницата – Куртово Конаре Фест.

В заявките  следва трябва да бъдат отразени :

□     Наименование на организацията;

□      Наименование на състава;

□     Брой участници;

□     Списък на участниците / списъкът да бъде предаден и при пристигането /;

□    Ръководител – трите имена, телефон за контакти, точен адрес за кореспонденция.

□   Кратка информация за гостуващия състав  и контакт

– Организаторите си запазват правата за заснемане и записване на гостуващите участници.

– Графикът за участие  на групите се изпраща  в началото на септември

– При желание от страна на гостите на фестивала, организаторите могат да осигурят места за нощуване в района на фестивала /в хотел или къщи за настаняване  срещу заплащане/

–  Организаторите запазват правото си да правят промени в статута и регламента на фестивала.

II. Във  рамките на фестивала участват и:

  • Съвременни етно, рок и джаз групи и изпълнители от страната и чужбина – по преценка на организаторите на фестивала – до 4-5 групи на фестивално издание – първа фестивална вечер – петък
  • Художници и фотографи – за участие в пленери и изложби – с покани от организаторите – от петък до неделя
  • Представители на Президиум Слоу Фуд- Куртово Конаре – лютеници и традиционни местни продукти
  • Желаещи да представят традиционни ястия от други населени места  – след съгласуване с организаторите и за представяне на продукти и ястия, различни от местните
  • Местни земеделски производители – с произведена от тях продукция
  • Художествени занаяти – с предварителна заявка и съгласуване с организаторите

III. В рамките на фестивала се провеждат:

– Конкурс за най-вкусна  традиционна  лютеница / ситно смляна/ и избиране на „Царица на лютеницата” – за местни жени,  производителки на лютеница – с предметни награди

– Конкурс за традиционни ястия в няколко категории: тестени, гозби, десерти – за всички участници – с предметни награди

– Различни конкурси –за зеленчуци, кукли от плодове и зеленчуци, най-красив щанд – с предметни награди

– Образователно-творчески дейности за деца – състезания, игри, забавления

– Демонстрационни щандове

– Тематични лекции

 

Организаторите запазват правото си да правят промени в статута и регламента на фестивала.

Справки на тел.: 031 009970 – стац. и 0885798084 – моб., 0887905710 – моб.

Facebook

Facebook

Връзки