Monthly archives for June, 2015

„Колкото повече, толкова повече”

13

На 5 юни 2015г. успешно приключи проект „Колкото повече, толкова повече” , финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Проектът бе насочен към насърчаване повишаването на капацитета на организацията и създаване на благоприятстваща среда за работа.

Специфична цел: Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на НЧ”Л.Каравелов 1897″. Нуждата от реализация на проекта бе породена от динамиката на времето и новите дейности, които развиваме .

Чрез проекта постигнахме следните резултати
– Изработена бе Стратегия за организационно развитие – 2015-2020г. с предварително проучване – анкета и анализ на състоянието
– Проведена 1 Кръгла маса за изработване на Стратегия на организацията с участието на 15 представители на читалището, местната власт, институции и доброволци
– Проведени 6 специализирани обучения- 1 Тиймбилдинг- обучени 10 представители на читалището, 3 Менторски програми – „Техники за набиране на средства и дарителство”, Фестивален мениджмънт”, „Стратегическо планиране” с обучени 2 представители на екипа , 1 обучение на тема ”Маркетинг на традиционните продукти”- обучени 15 представители на читалищното настоятелство, екип и доброволци, 1 изучаване на добри практики – с 6 представители на читалището.
– Изработени лого,слоган, рекламна дипляна и Уеб-сайт на организацията
– Извършен ремонт на многофункционална зала за реализиранена различни дейности- на 1-ви етаж в читалищната сграда
– Визуализиран проект чрез периодична информация в Интернет и 2 бр. информационни събития

При реализацията на проекта читалището работи с експертите: Вера Кирилова /НАРД/, доц. Десислава Димитрова/БАН и Слоу Фуд/, Юрий Вълковски-културолог , Красимира Величкова /Български дарителски форум/ и Радослав Димитров- компютърен специалист. Благодарим на всички читалищни членове и доброволци, които ни подкрепиха. Сигурни сме, че бъдещата ни работа ще бъде много по- ефективна и успешна!

READ MORE »

Културно-образователни дейности

лит клуб4

  1. Празници:

Читалището активно се вписва в Празничния календар на Куртово Конаре.

  • Празници, които се организират от читалището:

– Бабинден ,1 март , Първа пролет, Великден, Коледа , Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти

  • Празници в партньорство с други институции :
  • Събори на селото –Богоявление и 2 май – в партньорство с Кметството и Църквата

READ MORE »

Школа Пластика от царевична шума “Духовно огледало”

През 2009 г. научихме за изработването на кукли от различни матерали, вкл. и от царевична шума.  Участвайки в проект по Програма Живо  наследство , събрахме спомените на 30 жени над 55 г. възраст / най-възрастната беше на 94 г./ . Много увлекателно ни разказваха за куклите и материалите, от които са били изработени. Оказа се, че природните материали са били особено ценени при изработката на сувенири, украси за дома и др. В К. Конаре през 30-те години на 20 век е открито и едно от първите земеделски училища в страната, в което учениците – момчета са изучавали градинарство, а момичетата са шиели, бродирали, плели на една и две куки, изработвали сувенири и разни полезни неща за домакинството от върба, царевична шума, ракита и др. п., сериозно се  изучавало и готварство – предмети, полезни за всяка бъдеща домакиня. Училището е събирало момчета и момичета не само от  К. Конаре, а и от околните села, защото е било тясно специализирано.

READ MORE »

Куртово Конаре фест

Фестивалът се провежда ежегодно от 2009г. със съдействието на Платформа АГОРА и Фондация”Америка за България”. През 2012г. и 2013г. фестивалът се реализира  чрез проект на Община Стамболийски  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

READ MORE »

Изложби

 

 

 

 

 

 

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница