Monthly archives for August, 2015

Как да присаждаме?

Теоретичен и практически курс /обучение/ по проект”Памет за бъдеще” на НЧ”Л. Каравелов 1897″ – Куртово Конаре – Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП – 2009-2014г.

Лектор- ландш. архитект Владимир Маринов
Овощар – обучител- Мария Каменска

Проект “Гражданско участие за промяна”

logo.pngБлагодарим на всички 152 жители на Куртово Конаре, които се включиха в анкетата-проучване по Проект “Гражданско участие за промяна”, подкрепен в Конкурса за проекти- „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”-2015г.! Анкетата бе попълвана на хартиен носител и он-лайн – в страниците на читалището в периода 08.07.2015-10.08.2015г.. Целта на анкетата бе да се идентифицират ключови местни проблеми, които да представим на предстоящия Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?”. Своевременно ще ви информираме за резултатите от анализа – т.е. за местните нужди, проблеми и предложения.

 

Проект ”Децата – нашето бъдеще”

На специална среща днес в София се състоя официалното подписване на договорите с организациите, които ще поучат финанисиране по програма”Дъга”. Програма„Дъга“ 2015-2017 се реализира от ФРГИ /Фондация”Работилница за граждански инициативи”/ и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“, Дания.
Проект” Децата –нашето бъдеще” на НЧ”Л. Каравелов 1897” е сред одобрените. Той ще се реализира от 03.08.2015г. до 03.08.2017г. С този свой проект, НЧ»Л. Каравелов 1897» – Куртово Конаре цели да създаде условия за личностно развитие на 115 деца, вкл. от уязвими групи, и пълноценното им интергиране в живота на общността чрез поредица от дейности: сформиране на 4 творчески ателиета/ фолклор, грънчарство, приложни изкуства и „Млад репортер”/, организиране на образователна кампания за здравословно хранене и проучване на местните кулинарни традиции, дискусионен клуб, познавателни пътувания, хепънинг и информационни събития за популяризиране на проекта.
/ Снимките са от архива на ФРГИ и НЧ/
11009899_864410486939774_4580691739799898599_n

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница