Monthly archives for September, 2015

АНАЛИЗ на анкета

logo.png

Анализът е изготвен за целите на проект “Гражданско участие за промяна , който се реализира от НЧ ”Л.Каравелов 1897”-Куртово Конаре в рамките на Конкурс за проекти – 2015 – „Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Анкетата е анонимна и е проведена през периода – 08.07 до 10.08. 2015 година. Анкетирани –  152 човека. Целевата група на настоящото анкетно проучване представлява населението на с. Куртово Конаре

Цел на изследването:

Целта на анкетата бе да се идентифицират ключови местни проблеми, които да представим на предстоящия Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?” Целевата група на анкетното проучване представлява населението на Куртово Конаре. Анкетните карти са изготвена така, че да отнема възможно най-малко време за попълване, но да дава реална представа за мнението и нагласите на хората.

Задачи:

  1. Използвана методика – анонимна анкета състояща се от 7 въпроса, от които 5 затворени и 2 отворени.

Изследването е проведено на територията на с. Куртово Конаре.

Изследвани са общо 152 човека, активни граждани  и др. – с различен политически и социален статус.

  1. Проучване на мнението на хората от общността за идентифициране на ключови проблеми и местни нужди.

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница