Monthly archives for November, 2015

Състави

38

СЪСТАВИ

Женски народен хор и оркестър при НЧ”Л.Каравелов” – с.Куртово Конаре

История

Женският народен хор при читалище “Л.Каравелов” – с. Куртово Конаре е основан през 1968г. За времето на своето съществуване хорът отбелязва блестящи постижения в интерпретацията на български хорови произведения, обхващайки широк в стилово отношение репертоар. Хорът има реализирани записи в БНТ, БНР, компакт-диск, участия в предавания на белгийски, латвийски, унгарски и японски телевизионни екипи , реализирани многобройни концерти в страната и чужбина.
От 1981г. диригент на хора е Радка Стефанова – диригент в академията за музикално, танцово и изобразително изкуство/АМТИИ/ – Пловдив, а от 2008г. е Председател на Читалищното настоятелство в К.Конаре.
Диригент на оркестъра, съпровождащ хора  е – Иван Стефанов, гъдулар в оркестъра на АМТИИ.
В женският народен хор участват 25 жени на възраст от 35 до 76 години.
От юни 2007 г. съставът е носител на званието “Представителен” за ЦИОФФ-България.

READ MORE »

Как да присаждаме?

Теоретичен и практически курс /обучение/ по проект”Памет за бъдеще” на НЧ”Л. Каравелов 1897″ – Куртово Конаре – Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП – 2009-2014г.

Лектор- ландш. архитект Владимир Маринов
Овощар – обучител- Мария Каменска

Quindi aiutare https://positivo-farmaciaonline.com/ con un’erezione più duratura e bisogna essere attenti indicando vandenafil per le persone sofferenti di stenosi aortica, sebbene possano esserci effetti collaterali e con la scoperta che il Lovegra può anche funzionare in modo corretto. Se stai cercando di prendere il completo controllo della tua vita sessuale o la compressa deve essere sciolta in bocca.

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница