Monthly archives for February, 2017

Конкурси!

НЧ”Л. Каравелов 1897” обявява Конкурси за детска рисунка, есе и фотография на тема”Природното богатство на Куртово Конаре”
Конкурсът е част от Дейност 4 на проект ” Екологичното образование-мост към устойчивото развитие на местната общност”, одобрен в Конкурс за проекти 2016 – сесия 2,„Библиотеката – активен участник в обществения живот”, Договор РД11-00-115/24.06.2016 между Министерство на културата и ФГББ .
Цели на конкурсите: Да подобрят информираността и да повишат знанията на учениците от местното училище”Св.Св. Кирил и Методий” – партньор на читалището по проекта, за природното богатство на Куртово Конаре и за общата ни мисия да го съхраним за следващите поколения.

Условия за участие:

1. Кокурс за рисунка:

• Тема: ”Природното богатство на Куртово Конаре”
• •Възраст на участниците:
Ученици от 1 до 8 кл. от ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” –Куртово Конаре
• •Размер на картините
а/ минимум 30/40 см
б/ максимум 50/70 см
• •Материали:
Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.
Рисунките трябва да са в оригинал.
• •Период за изпращане на рисунките:
Творбите се приемат в читалището от: 15.02.2017г. до 31.03.2017г.
• • Лични данни:
Да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл следните данни:
Име
Фамилия
Възраст
Телефон
Име (заглавие) на рисунката
• •Брой картини:
Всяко дете може да предаде до две рисунки.
• •Подбор:
Жури от специалисти в областта на изобразителното изкуство ще присъди наградите.
• •Оповестяване на печелившите:
Наградените участници ще бъдат уведомени по телефон
Резултатите ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на читалището
Награди:
Наградените участници ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
Първа група: 7-11г.
Втора група: 12-15г.
Всички участници ще получат грамоти, а класираните на Първо, Второ и Трето място в различните групи ще получат специални награди, които ще връчим по време на събитие по проекта.

2. Кокурс за есе:

• Тема: ”Природното богатство на Куртово Конаре”
• •Възраст на участниците:
Ученици от 5 до 8 кл. от ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” –Куртово Конаре
Творбите се приемат в читалището от: 15.02.2017г. до 31.03.2017г.
• • Предаване
Всяка творба се предава в голям плик, в който има по-малък плик със следните данни за участника:
Име
Фамилия
Възраст/ Клас
Телефон
Творбите се приемат в читалището от: 15.02.2017г. до 31.03.2017г.
• •Подбор:
Жури от специалисти ще присъди наградите.
• •Оповестяване на печелившите:
Наградените участници ще бъдат уведомени по телефон
Резултатите ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на читалището
Награди:
Всички участници ще получат грамоти, а класираните на Първо, Второ и Трето място ще получат специални награди, които ще връчим по време на събитие по проекта.

3. Кокурс за фотография:

• Тема: ”Природното богатство на Куртово Конаре”
• Участници:
Ученици от 4 до 8 кл. от ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” –Куртово Конаре
• •Период за изпращане на фотографиите:
Фотографиите се приемат от: 15.02.2017г. до 06.04.2017г. на е-mail: chitalishte_k@abv
• Не се допускат до участие фотографски колажи.
• Максималният брой на снимките, които може да изпращате за участие във всяка една категория е 3 (три).
• •Подбор:
Жури от специалисти в ще присъди наградите.
• •Оповестяване на печелившите:
Наградените участници ще бъдат уведомени по телефон
Резултатите ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на читалището
Награди:
Всички участници ще получат грамоти, а класираните на Първо, Второ и Трето място ще получат специални награди, които ще връчим по време на събитие по проекта.

За справки:
– в читалището
– на тел.: 0885798084
– e-mail: chitalishte_k@abv.bg

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница