Monthly archives for September, 2022

О Б Я В А

Читалищното настоятелство  на НЧ”Любен Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре,  обл. Пловдив, кани всички свои  членове и други  желаещи представители на общността

на

Общо събрание на  НЧ”Любен Каравелов – 1897”

на 27.09.2022 г. /вторник/ от 18,00 ч. в Експозиционната зала на читалището на 2 – ри етаж.

ДНЕВЕН  РЕД :

  1. Освобождаване на Председателя и членовете на Настоятелството
  2. Освобождаване на членовете на Проверителната комисия
  3. Избор на Председател на Читалищното настоятелство
  4. Избор на членове на Настоятелството
  5. Избор на членове на Проверителната комисия
  6. Други

Facebook

Facebook

Връзки