“Живот в хармония с природата”

Продължава информационната кампания “Живот в хармония с природата” – инициатива на НЧ “Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре по проект “Глобално образование на местно ниво” на Фондация С.Е.Г.А., съфинансиран от ЕС. Днес с учениците от 2,3 и 4 клас си говорихме за разделното събиране и за ползите от рециклирането. Но днес е и един по-специален ден – Международният ден на Черно море. Преди 22 години, шест държави, които имат излаз на Черно море /България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна/ подписват Стратегически план за действие за възстановяване и опазване на Черно море. През 2009 г. влиза в сила обновен Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море. В него са заложени дългосрочни цели за качеството на черноморската екосистема, посочват се конкретни мерки за намаляване на замърсяването, подобряване на управлението на живите ресурси и насърчаване на човешкото развитие по начин, който не вреди на околната среда. Е, за нас е сложно всичко това, но ние си обещахме поне да не замърсяваме морето с найлонови торбички и всевъзможни боклуци. И това е нещо! А символът ни за подкрепа на Черно море беше една красива дървена риба. Прекрасна среща в Деня на Черно море и в навечерието на Деня на народните будители. Да пазим природата! Честит празник, будители!

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница