Основни библиотечни услуги
1. Ползване на библиотечните колекции в  Библиотеката и извън нея;
2. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни;
4. Достъп до интернет за научни, образователни и социални цели;
5. Организиране на културни събития;
6. Обучителни услуги. 

Специализирани библиотечни услуги
1. Предоставяне на писмена библиографска информация;
2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
5. Копиране на библиотечни документи;
6. Публикуване на издания;
7. Куриране на изложби;
8. Квалификационни и експертно-консултантски услуги. 

Facebook

Facebook

Връзки