Анкета-проучване

PollАнкета

Анкета-проучване по Проект “Гражданско участие за промяна”, подкрепен в Конкурса за проекти- „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”/2015г./

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница