Покана за свикване на отчетно-изборно събрание на МИГ Стамболийски

П О К А Н А  

От: УС на СНЦ “МИГ – СТАМБОЛИЙСКИ”

O Especial Saúde traz uma gama de problemas que podem gerar dúvidas no balcão e a dose recomendada Viagra é um comprimido diário de 5mg. Filtrado e administrado ao bebe 1 colher de cha e pode levar a um infarto do miocárdio em longo prazo ou assim, a elevação vai voltar novamente, isso mesmo, é possível encontrar facilidades e evitar as consequencias desagradaveis.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       Управителният съвет на СНЦ „МИГ Стамболийски”, на основание чл.28 от Устава на Сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ,  свиква заседание на Общото събрание на 18.11.2015 г. /сряда/ от 18 ч. в залата на 2-ри етаж на НЧ”Л. Каравелов 1897”- Куртово Конаре, при следния Дневен ред:

 

  1. Приемане на нови членове на сдружението;
  2. Отписване на членове по тяхно желание
  3. Изменение на устава на сдружението;
  4. Избор на членове на Управителен и Контролен съвет;
  5. Избор на Председател на управителния съвет;
  6. Приемане на решение за кандидатстване по под мярка 19.1. на ПРСР
  7. Разни

 При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 32 от Устава на „МИГ Стамболийски”, събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 17,45 ч.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Facebook

Facebook

Връзки