Ново уеб-приложение за природата на Куртово Конаре

Запознайте се с най-новото ни уеб-приложение, което представя природата на Куртово Конаре и е изработено по проект “Екологичното образование-мост към устойчивото развитие на местната общност”. А устойчивото развитие зависи от всички нас – да съхраним природата за бъдещите поколения и да запазим нашия поминък. Вътре ще видите и еко-сигнал – така може да проявите гражданска активност, като изпращате вашите сигнали, а може и снимки за всичко, което не ви харесва – изсичане на гората, пожари, унищожаване на защитени растения и животни…

Природата на Куртово Конаре

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница