Кръгла маса “Куртово Конаре мисли устойчиво”.

Днес, 27.04.2017г., в читалището се проведе Кръгла маса “Куртово Конаре мисли устойчиво”. Присъстваха представители на местната общност и експертите – Вяра Стефанова, Янка Казакова и Мария Юнакова от Сдружение СТЕП /Сдружение за териториален и екологичен просперитет/ гр. София. Нашите гости ни предложиха интересни теми от реализирани дейности по техни проекти и иновационни подходи в подкрепа на земеделски практики с висока природна стойност. Присъстващите подобриха своите познания за природното богатство на Куртово Конаре и видяха новото уеб-приложение, което бе изготвено по изпълнявания от читалището проект. Добри идеи за местно развитие предложиха д-р Васил Къдринов и Стоян Кънев. Заедно анализирахме силните и слабите страни относно опазване на местното биоразнообразие, говорихме за заплахите и най-вече за възможностите за устойчиво местно развитие, сред които идеите за създаване на Природен парк, информационен център, опазване на сортовото биоразнообразие, продължаване на образователните дейности с децата и учениците…
Кръглата маса е дейност по Проект “Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност” , който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата. Сдружение СТЕП е партньор на читалището по проекта.
Благодарим на всички участници за отделеното време и за ползотворната дискусия, акцентите от която ще предоставим на местната власт.

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница