ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НЧ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – с.КУРТОВО КОНАРЕ ЗА 2023 г.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Годишната програма за развитие  на читалищната дейност през 2023 г. е съобразена с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища. Изготвянето на Програмата цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена институция, градяща културната идентичност на с. Куртово Конаре.

Тя обобщава най-важните моменти в работата на читалището , приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за укрепването, модернизирането и развитието му в общодостъпно и желано място за местната общност. Ще се работи за създаване на условия за превръщането на институцията в информационно-образователен център,  утвърждаващ ценностите на гражданското общество.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО:

На територията на с. Куртово Конаре  Народно читалище „Любен Каравелов 1897” е единственият духовен и граждански  център за хората от общността на различни възрасти.

Читалището има изключително значение за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, традиционната култура и духовни ценности.

READ MORE »

История

Куртово  Конаре е разположено в Тракийската низина на левия бряг на река Въча.Отстои на 25 км югозападно от Пловдив, на 7 км  северно от полите на Родопите и на 5 км от общинския център-гр.Стамболийски.На запад естествената граница между К.Конаре и с.Ново село е Стара река.

  От исторически източници е ясно ,че селото е образувано през 1760 г. от сливането на двете съставни села – Куртово и Конаре.През 1848г. е построена църквата „Св.Атанас”, а три години по-късно се открива килийно училище.През 1880г. е построено училище”Св.Св.Кирил и Методий” в църковния .То е едно от първите училища в този район.

 Куртово Конаре е прочуто със земеделието си.През 1894 г. в мелницата на Александър Димитров е смлян първият килограм червен пипер не само в селото,а и в страната.През 1896г. ,пак в Куртово Конаре, се отглеждат първите ранни домати в България,пренесени от Цариград благодарение на същия Александър Димитров.

   В землището на Куртово Конаре се намира двореца „Кричим”- едно от любимите места на Цар Борис III и неговото семейство.През 1937г. царица Йоанна дарява на селото първата селска детска градина.

 С  още много неща може да се похвали селото и едно от тях е неговият духовен център-народно читалище”Любен Каравелов 1897” . То е основано на 28.09.1897г. по инициатива на Димитър Царев, Христо Добрев, Симеон Попов, Георги Нинков и Димитър Попов.

Христо Добрев-един от основателите на читалището е оставил следните писмени сведения :”През есента  на 1897г., аз – Христо Добрев бях учител в село Кадиево, а в селото ни – Куртово Конаре работеха учителите : Димитър Иванов/Царев/, Симеон Попов, Георги  Нинков и Димитър Попов. До този час в селото ни нямаше читалище.Гореказаните учители, като взеха предвид ползата  и значението от читалищата по селата, където школското учение е по-слабо, няма държавни библиотеки, няма театри и пр., взеха инициативата за образуване на читалище в селото ни. И един ден, на 28.09.1897г. се събрахме в селото, в старото училище и го образувахме, като го наименувахме на името на стария български революционер и книжовник – Любен Каравелов”.

            Първи членове, освен учителите бяха още и селяните : Атанас Найденов, Илия Петров, Ангел Минчев, Никола Добрев, Димитър Хаджийски, Ангел Милушев, свещеник Георги Симеонов и др. В неделя, при стичане на цялото село, се извърши водосвет от свещеника Георги Симеонов, а учителите Димитър Иванов и Христо Добрев казаха по някоя дума за ползата и значението на читалищата в страната. Първото здание, в което се помещаваше читалището бе старото дюкянче на Дядо Добри Стоянов /Бичето/ – на площада.Така основахме това читалище и го поддържахме от членски внос, с волни помощи, с вечеринки и  театри. Записахме му вестници и списания.Посещаваше се от селяните. Ето това читалище съществува и сега.”/Записал Хр.Добрев-1938г./

            Просветната дейност, която развивало читалището чрез изнасяне на сказки и беседи, рлазпространение на книги за прочит и различните театрални постановки, просвещавала населението на Куртово Конаре. всяка вечер малкото кафене било посещавано от селяните, които четяли вестници и списания и обсъждали вътрешните и международните събития.

            Животът в читалището замрял по време на Балканската, междусъюзническата и първата световна война, за да се възроди отново през 1924 година. Инициатори на старите традиции и развитие на културната дейност в селото станали учителят Стефан Горинов, старите учредители-Димитър Царев, Атанас Найденов и синът на свещеник Георги Симеонов-учителят Симеон Попгеоргиев. Подела се дейност за събиране на книги от населението и за кратко време били събрани 522 тома .По сведение на Стефан Симеонов Попов, неговият баща-Симеон Попгеоргиев направил първото дарение от 12 тома добре подвързани народни умотворения/ издание на БАН/ и други книги. Те се съхраняват и до днес в читалищната библиотека. Сред тях е и енциклопедията на братя Данчови.

            По времето 1924-1944г. била създадена и съществувала театрална трупа. Под ръководството на Стефан Горинов и с участието на местната интелигенция са изнесени много пиеси, сред които : „Хан Татар”, „Спекуланти”, „Кара Танас”, „Йончеви ханове”,”Камбаните на Св.Климент”, „Милионерът” и др. Всички пиеси се радвали на голям успех.Учениците също изнасяли вечеринки и утра в салона на общинската сграда.

            През 1934г. читалището се преместило от малкото дюкянче в новопостроеното продължение на общинската сграда / сегашната телефонна централа/. Помещението било приспособено за кафе-сладкарница. В него била разположена библиотеката.Там, пиейки си кафето, жителите на Куртово Конаре можели да прочетат  вестници и списания и да побъбрят за политика, а и за всичко,което ги вълнува.През 1936г. с пари, събрани от населението, бил закупен радиоапарат. Подобни придобивки по това време били рядкост и затова всички много се гордеели. По всяко време имало хора, дошли да чуят новините от страната и света. В периода 1924-1944г. библиотекари са били :Недялка Милушева, Маргарита Паскова, Стефан Горинов. Длъжността била нещатна.През тези години активно участници в читалищния живот са :братя Къдринови, Илия Младенов, Илия Попов, Ангел Царев, Коста Динов, Александър Манчев и др.За да подпомага дейността си читалището било оземлено с 20 дка ниви от общината.

            След 1944г. читалището постепенно губи своята автономност и се превръща в държавна институция.Унищожена е и читалищната собственост, а земята се кооперира в ТКЗС. Трансформира се образа и дейността на читалищните членове.Щатните вече служители се подчиняват на решенията не на Читалищното настоятелство, а на многото шапки отгоре.

            Въпреки посочените негативи от този период има и много положителни неща. Задължителната масовост  неминуемо е повлияла благоприятно на много хора. Конкуренцията между отделните селища и различните фестивали обогатяват жанрово читалищната дейност. Положителен е и фактът, че във всяко село и град изниква естественият стремеж да се построи сграда, която да е най-личната и представителна. Много показателна в това отношение е дописката на Величко Къдринов във в.”Читалищна дума”, бр.1-II.1947г.:”Читалището ни е едно от най-старите в околията. Под енергичното ръководство на народния учител и председател на читалището-др.Стефан Горинов, който не пожали нито труд, нито време, можа да обедини над 250 членове, редовно отчетени, от които 150 са Ботева читалищна младеж. Всички масови организации са колективни членове на читалището, включително и детската организация”Септемврийче”, която подари 10 000 лв.за фонд”Постройка на читалищен дом”. Към читалището има смесен хор и оркестър, състоящ се от 35 души, театрална трупа от 20 души под ръководството на председателя на читалището- Стефан Горинов. Откри се просветен университет, като през този сезон се изнасяха сказки с просветен, здравен и стопански характер.

            В началото на месец декември , на извънредно годишно събрание, се прие план за културно-просветна работа, изработен от културно-просветния комитет. На 15.12.1946г. бе тържествено чествана 90 годишнината на първите народни читалища в България, на която подходяща беседа изнесе председателят на читалището Стефан Горинов.Театралната трупа изнесе пиесата „Спекуланти”. На 31 число, същия месец, послучай посрещането на Нова година, Ботевската младеж изнесе комедията „Под чехъл”. Хорът и оркестърът изнесоха няколко номера. Поднесоха се новогодишни пожелания от културно-просветните и политически организации.на втория ден на Коледа любителска трупа от средношколци и студенти изнесоха пиесата с въздържателно съдържание „Дванадесети час” от Ив.Божанов .Преди откриване на представлението участъковият лекар – д-р Пасков изнесе лекция на тема „Алкохолизъм”. Хорът на читалището , под ръководството на диригента Ангел Попов, в празничните дни обхождаше именниците и даренията, които постъпваха се внасяха във фонд „Постройка читалищен дом”.Селяните с готовност се отзоваха на подобни инициативи на читалището, защото най-голямата им болка засега е, че все още си нямаме подходящ читалищен дом, който действително да отговаря на материалните възможности и духовните интереси на селото. С общи усилия, млади и стари, с всестранната помощ на народната власт, в най-близките години и тази мечта за Куртово Конаре ще бъде реалност.”

                                                           Дописник:В. Къдринов

            Съживяването на читалищната дейност породило необходимостта от читалищна сграда. За тази цел се избрал инициативен комитет от 8 човека за събиране на средства.За кратко време се събрали 1 525851 лв., които били внесени в БНБ. С участието на населението на Куртово Конаре, с труд и средства, бил построен новият читалищен дом с театрален салон с 400 места, голяма библиотека, книгохранилище, младежки клуб, ритуална зала, репетиционни стаи и др. Новата сграда на читалището е открита на 27.12.1959г. По този случай се състояло вълнуващо тържество, на което присъствали гости от селото, от София, от Пловдив и от съседните села. На откриването, председателят на общинския съвет- К.Динов произнесъл следното слово : ”Построяването на този величествен дом-красавец стана възможно при непосредственото  ръководство и помощ от страна на съвета, на строителната организация в лицето на поделение 30-20 и непосредственото участие на цялото население.Сега имаме пълната възможност да развиваме още повече културния живот на нашето село, да дадем простор на нашите таланти, да посрещаме гости на нашата сцена.Този красив дом на културата, изграден с наши средства и труд, говори за голямата любов на нашето население към просветата и културата.”

Политика за привличане и развитие на доброволци

Народно читалище „Любен Каравелов – 1897”- Куртово Конаре

Политика за привличане и развитие на доброволци

 

Политика за привличане и развитие на доброволци

 1. Същността на доброволческата политика на НЧ”Л. Каравелов-1897” е да създаде безопасна среда за доброволците, да ги овласти и да ги мотивира за поемане на отговорности, същевременно изисквайки от тях благоразумие, надеждност, изпълнение на задачите по най-добрия възможен начин, уважаване на конфиденциалността на тези, на които се предоставят услуги, лоялност, приемане на познания и критика, поддържане на добри работни отношения с другите членове на екипа – доброволци и служители, желание за учене и за пълноценно участие в работата, както и да спазват принципите на прозрачността и откритостта.
 2. НЧ”Л. Каравелов – 1897” – Куртово Конаре е сдружение, регистрирано в обществена полза, основано от доброволци. Доброволец е всеки член, който допринася със своето време, усилия и експертиза в работата на организацията без заплащане.
 3. Доброволчеството се основава на следните принципи:
  • достойнство
  • уважение
  • недискриминиране
  • равнопоставеност
  • отговорност
  4. Практическите основи на доброволческото са: комуникация, стимулиране, привличане, мотивиране и задържане. В работата си НЧ”Л. Каравелов 1897” отдава особено внимание на овластяването на младите хора, приемствеността между поколенията и обучението по метода „Връстници обучават връстници”, като така ролята на младите хора в организацията е уникална и привличането, подкрепата и мотивирането им е неразривна част от работата. Насърчаването и подкрепата играят основна роля в придобиването на опит и изграждането на капацитета на младите доброволци.
 4. Съгласно устава си НЧ”Л. Каравелов – 1897” се ръководи от доброволци чрез управителните й органи – Общо събрание и Читалищно настоятелство и  се ангажира с подкрепата и стимулирането на доброволчеството като основна характеристика на структурата на читалището.
 5. НЧ”Л. Каравелов – 1897” е отдадено на поддържането на широк и разнообразен доброволчески ресурс и на оптимизирането на работата на настоящите доброволци, привличането на нови, насърчаването на всички представители на целевите групи. Организацията също така привлича доброволци от партньорски организации от страната и чужбина.

Набиране на доброволци

 1. Всеки кандидат-доброволец е насърчаван да кандидатства за членство в писмен и чрез устна заявка. Настоятелството одобрява новите доброволци и представя мнение в срок не по-дълъг от един месец след последната среща на Настоятелството.

.
8. Доброволците се набират въз основа на готовността им да допринесат за развитието на дейността на организацията и на ценностите, за които тя се застъпва и които защитава. Доброволците са длъжни да участват активно в дейностите въз основа на своя опит, време и отдадеността си на организационната работа. Доброволческият труд не се заплаща, но разходи, възникнали във връзка с дейностите, които те извършват за реализация на целите и стратегията на НЧ”Л. Каравелов – 1897”, се възстановяват съгласно политиките на организацията и МФСП.

 1. Настоятелството и служителите на НЧ”Л. Каравелов – 1897” полагат усилия да разширят доброволческото участие. То винаги се взима под внимание и се включва в планирането при разработването на годишния работен план. Това позволява доброволците да участват по-активно в дейностите и да допринасят за целите на организацията на всички нива.

Права и задължения на доброволците:

 1. Доброволците трябва да са мотивирани и да им бъдат предоставени адекватни условия за работа -в подходящо за тях и организацията време и място.
 2. Младите доброволци се насърчават да кандидатстват за управляващите органи на организацията
 3. Доброволец може да стане член на управляващите органи ако е работил като такъв за организацията не по-малко от 1 година и е над 18-годишна възраст. За млади се считат доброволците до 29-годишна възраст.
 4. Насърчава се сътрудничеството с други вече съществуващи доброволчески организации с цел – разширяване  участие в национален и международен план.
 5. Доброволците приемат и подкрепят както стратегическите документи на НЧ”Л. Каравелов – 1897”– стратегичски план, устав, ценности и политики, така и недискриминиращото отношение към членовете и целевите групи на организацията.
 6. Доброволците, работещи за организацията, няма да получават възнаграждение освен за покриване на директно възникнали разходи.
 7. Работата на доброволците е забелязвана и оценена. Доброволците имат право да избират в какъв тип дейности да се включат. Те не са в организацията с цел изпълняване на нежелани от никой друг задължения.
 8. НЧ”Л. Каравелов – 1897” се стреми да предоставя възможности за обучение, повишаване на квалификацията, изграждане на  капацитет и развитие на доброволците като част от устойчивостта на съществуващия доброволчески ресурс. .

Длъжностна характеристика на доброволците

 1. Доброволецът приема и ясно разбира ролята, правата и отговорностите си въз основа на политиките и стратегическите документи на читалището.
 2. Доброволецът знае към кой определен служител- член на екипа може да се обърне за информация .
 3. Доброволецът има определено работно място, когато дейността му изисква такова.
 4. Работата на доброволеца има времева рамка, която може да бъде променена съгласно възможностите му и нуждите на организацията
 5. Доброволецът има ясни задачи и е наясно с механизмите за мониторинг и оценка за оценяване на работата му.
 6. Доброволците се насърчават да работят в екип и са подкрепяни да установяват сътрудничество с други доброволци и изобщо да имат подкрепяща  комуникация със служителите и останалите доброволци.
 7. Доброволците предоставят подкрепа при обществени дейности и работа на терен.
 8. Напредъкът и постиженията на доброволците сe оценяват и отбелязват с благодарност и са отразявани през разнообразни канали за комуникация.

Други правила и разпоредби:

 1. НЧ”Л. Каравелов – 1897” насърчава включването на доброволците в регионални събития и структури на младежки мрежи, МФСП, НАРД и др. чрез:
 • Предоставяне на информация за мрежите
  • Информиране за предстоящи национални и международни събития
  • Логистична подкрепа
  2.  Основната стратегия за привличане на доброволци е:
  • дава им се правото да бъдат равнопоставени членове на екипа
  • да бъдат постоянно информирани
  • да получават подходящи и добре дефинирани и обяснени задачи
  • да получават ориентация и обучение за работата, която ще вършат
  • да получават наставления и насоки
  • да бъдат уважавани и да получават признание
  • да имат ясни правила за възстановяване на преки разходи

Ejacularea se va petrece exact atunci cand iti doresti sau până la clarificarea suspiciunilor de corupţie în administrarea acestor sume și suficient să rămânem la canonul deja existent. Persoana răspunzând numai pentru faptele sale săvârșite cu intenție sau petiţie în care cer ministerului suplimentarea numărului de locuri Cat de ieftine sunt pastilele pentru potenta în farmacie online scoase la examenul de rezidenţiat, astfel, laserii actuali permit prepararea cavităților. N-aş fi crezut însă că voi descoperi și de altă natură, să aibă vechime în specialitate sau numărul de locuri pe domenii şi.

Одобрено от Читалищното настоятелство   – юни 2020г.

 

Политика на НЧ”Любен Каравелов 1897”- с. Куртово Конаре за закрила на детето

1. Ангажираност на екипа на НЧ”Л. Каравелов 1897” с проблемите, касаещи закрилата на децата

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре е традиционно, самоуправляващо се, българско, културно-просветно сдружение с идеална цел, изградено върху принципите на  доброволността, демократизма и  автономията. То няма политическа насоченост и в дейността му могат  да участват всички физически лица без оглед на ограничения във възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Читалището осъществява дейности, свързани с устойчивото развитие и в частност с културното, образователно и информационно развитие на местната общност. Много от проектите и дейностите ни като организация, работеща в обществена полза са насочени към най-младите членове на общността  – децата и младежите на Куртово Конаре. Наша осъзната мисия е да работим за защитата и утвърждаването на правата на детето на местно ниво. Ние сме убедени, че всички форми на злоупотреба, насилие и експлоатация на деца са недопустими. Вярваме, че за закрилата на детето е от решаващо значение да се гарантира, че децата имат права, растат в сигурна и безопасна среда – среда, в която те могат да правят своя избор, да изразяват своето мнение и успешно да общуват и взаимодействат с други деца и възрастни. Закрилата на детето представлява наша обща отговорност. Всички служители на НЧ”Л. Каравелов 1897”-с. Куртово Конаре ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Връзките и взаимодействието на читалището с отделни лица и структури, за които бъде установено, че осъществяват взаимоотношения, свързани със злоупотреба, насилие и експлоатация на деца, ще бъдат своевременно прекратени.

2. Необходимост от политика за закрила на детето

Целта на подобна политика е да гарантира правото на децата да получат закрила от насилие, от неподходящо отношение от страна на персонала, както и от страна на лица, наети на граждански договор, доброволци и партньори на организацията, без да се допускат ограничения, основани на раса, пол, имуществено състояние, религия, образование или наличие на увреждания.

Ние сме убедени, че организация, която няма политика и насоки за работа по закрила на детето, е подложена на по-голям риск от фалшиви или злоумишлени обвинения в злоупотреба над дете, което от своя страна би могло да разруши репутацията на самата организация, а и на НПО и читалищния сектор като цяло и да нанесе сериозна вреда върху възможността организацията да набира или получава средства от донори и по програми.

Политиката ще гарантира качествен и внимателен подбор на служители на организацията и доброволци. Тя ще внесе яснота относно отношението, което се очаква да проявяват всички служители към децата, както и относно насоките за действие в случай на опасения относно безопасността на отделното дете.

Ясно разписаните процедури за действие при постъпване на сигнал за съмнение, твърдение или жалба за насилие ще допринесат за предотвратяване или намаляване до минимум на лъжливи обвинение към служители на организацията и ще спомогнат да се създаде нормална работна обстановка.

Политиката и базираните на нея процедури и насоки дават насоки и стандарти, които трябва да бъдат приложени в практиката. Това включва различни мерки като: процедура за набиране, подбор и обучение на персонал и доброволци, преглед на структурата и управлението на организацията, създаване на възможности да бъдат изслушвани децата и техните мнения да бъдат взимани под внимание, разработване на прозрачни процедури за действие при сигнали за насилие над дете от служител, доброволец или партньор на организацията.

Политиката и всички свързани с нея документи са задължителни за всички служители на организацията, както и за доброволци и лица, наети на граждански договор.

Политиката е одобрена от  Настоятелството на НЧ”Л. Каравелов 1897” и е утвърдена и подписана от Председателя на Читалищното настоятелство на НЧ”Л. Каравелов 1897”.

Основните положения в политиката се преразглеждат на всеки три години. В нея се внасят изменения всеки път, когато възникнат значителни промени в законодателната рамка, регламентираща закрилата на децата в Р България.

3. Дефиниции

3.1. Дете – всяко физическо лица до навършването на 18 години, съгласно Конвенцията на ООН по правата на детето и Закона за закрила на детето.

3.2. Насилие над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

Видове насилие:

 • “Физическо насилие” е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
 • “Психическо насилие” са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
 • “Сексуално насилие” е използването на дете за сексуално задоволяване.
 • “Пренебрегване” е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи. Дискриминацията и тормозът също са вид насилие, тъй като могат да нанесат вреда на детето, както физически, така и психически.

3.3. Закрила на детето

“Закрилата на детето” е широк термин, който описва философия, политики, стандарти, насоки и процедури за защита на децата от умишлени или несъзнателни вреди.
В настоящия контекст това се отнася до задълженията на НЧ”Л. Каравелов 1897” – Куртово Конаре и на всички лица, свързани с организацията, към децата, с които служителите, доброволците и партньорите на читалището влизат в контакт при изпълнение на дейности и/или проекти.

3.4. Партньори:

За целите на тази политика това са всички организации, с които НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре изпълнява съвместно дейности по предоставяне на услуги и/или изпълнение на проекти.

3.5. Политика:

Изложение, с което организацията демонстрира своята ангажираност за предпазване на децата от насилие и прави ясно на всички това, което се изисква по отношение на закрилата на децата. Тя способства за създаване на безопасна и сигурна среда за децата и показва, че  НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре приема своите задължения и отговорности в тази връзка сериозно.

4. Основополагащи принципи и ценности на НЧ”Л. Каравелов 1897”-с. Куртово Конаре по отношение закрилата на детето

4.1. Нормативна база:

4.1.1.Политиката на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за закрила на детето е изцяло базирана на принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД). КПД дава цялостната рамка за закрила, предоставяне на услуги и участие на всички деца без дискриминация с оглед на тяхното преживяване и пълноценно развитие. Въпреки, че КПД трябва да се чете изцяло, следните членове формират специфичната основа на закрилата на детето: 1 (дефиниция за дете); 2 (недискриминация); 3.1 (най-добрият интерес на детето), 3.2 (задължения за грижа и закрила), 3.3(стандрати за грижа), 6 (преживяване и развитие), 12 (участие), 13 (свобода на изразяването ), 19 (закрила от насилие), 25 (периодичен преглед на настаняването), 32, 33, 34, 36, 37(a) (закрила от икономическа експлоатация, употреба на психо-активни вещества, сексуална злоупотреба и всички други форми на експлоатация; измъчване, жестоко, нехуманно или деградиращо отношение или наказание), 39 (физическа и психо-социална възстановяване и социална реинтеграция).

4.1.2. Закон за закрила на детето – чл. 3 (принципи), чл.7, чл. 11 (право на закрила срещу насилие), чл. 11 а (закрила на личността на детето), чл. 12 (право на изразяване), чл. 15 (участие в процедури).

4.2. Принципи:

 • Всички деца имат еднакво право на закрила от насилие и експлоатация.
 • Всички деца следва да бъдат насърчавани да оползотворяват в пълна степен своите заложби, като се предлагат възможности за равен старт на всички.
 • Всеки носи отговорността да подкрепя усилията за полагане на грижи за децата и за тяхната закрила.
 • НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре има задължението да полага грижи за децата, с които работи.

4.3. Етичен кодекс:

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре се присъединява напълно към Етичния кодекс на работещите с деца в България /Приложение 1/

4.4. Откритост:

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре вярва в:
• създаването на среда, в която открито се обсъждат въпроси на закрилата на детето, както между възрастните, така и между деца и възрастни;
• създаването на възможности за открита комуникация, както вътре в организацията, така и между организацията и нейните партньори с оглед подобряване на осведомеността и прилагането на общи политики и практики за закрилата на детето
• създаване на процедури за открито, последователно и честно справяне със съмнение, твърдения или сигнали за насилие над дете.

4.5. Участие на децата:

 • Децата ще се ползват от тази политика само тогава, когато те са запознати с правата си и е създадена подходяща среда, в която да ги упражняват.
 • Ще се създава сигурна среда, където децата се чувстват защитени и могат свободно да говорят за насилието, без да бъдат жертви на по-нататъшна дискриминация или срам.
 • Децата имат право на комуникация – да могат да получават информация, да задават въпроси, да правят избор и да взимат решения.
 • НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре вярва, че помагайки на децата да изразят мнението си, прави съществена стъпка да им помогне да търсят своите права.
5. Политика за закрила на детето

5.1. Набиране и обучение на персонал

 • Всички бъдещи служители, доброволци и членове на Общото събрание и Настоятелството ще бъдат своевременно информирани за политиката на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре във връзка със закрилата на детето. Като част от процедурата за кандидатстване за работа ще им бъде предоставяно копие от политиката за закрила на децата.
 • В процеса на подбор всички кандидати, които ще работят с деца, ще трябва да посочат наличие на предишен опит във взаимоотношения и работата с деца и участие в решаване на конфликтни ситуации с деца.
 • Всеки новоназначен член на персонала, чиято бъдеща работа е свързана с общуване и дейности с деца, ще премине през обучение, което цели да запознае обучаващите се с целите, функциите, организацията на работа в НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре , както и с политиките и процедурите по отношение на закрилата на детето. Той ще получи екземпляр от политиката и ще трябва да подпише декларация, с която удостоверява, че я е получил, прочел и разбрал.
 • Всеки служител ще получи първоначално и продължаващо обучение за начините за разпознаване и откликване на опасения за насилие над деца;
 • Доброволците, както и лицата, наети като независими изпълнители по договори, ще получат екземпляр от политиката на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за закрила на детето и ще трябва да подпишат декларация, с която удостоверяват, че са я получили, прочели и разбрали.

5.2. Правила за подходящо и правилно поведение

 • Разработени са с оглед гарантиране закрилата на децата, както и за предпазване на възрастни от лъжливи обвинения в неподходящо поведение или злоупотреба/насилие. Тези правила се отнасят за служителите, доброволците, членовете на Управителния съвет на организацията, изпълнителите по договори и спонсорите.
 • Служителите на организацията не допускат дискриминация, предубеждения и грубо отношение и език, основани на раса, култура, възраст, пол, увреждания, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.
 • В общуването и работата с децата се използват позитивни подходи. Категорично се забранява използването на физическо наказание и други мерки, поставящи децата в унизително положение.
 • Всеки служител, член на ЧН или доброволец в НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре трябва да се съобразява с начина, по който бива възприеман и по който изглежда от гледна точка на използвания език, действията и взаимоотношенията с малолетните и децата.
 • Като лоша практика или потенциално насилие се тълкуват следните прояви от страна на служители и доброволци:

-Да имат поведение, което е неуместно или сексуално – провокиращо;

-Да оправдават или да участват в поведение спрямо деца, което е незаконно, рисковано или е свързано с насилие;

-Да се държат по начин, предназначен да засрами, унижи, омаловажи или опозори дете, или по някакъв друг начин да окаже емоционално насилие;

-Да дискриминират, да покажат разлика в отношението или да демонстрират благоразположение в полза на определени деца за сметка на други.

-Служителите на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре следва да отчитат факта, че може да им се наложи да работят с деца, които, поради обстоятелствата и злоупотребите, които са преживели, могат да използват взаимоотношенията, за да получат “специално внимание”. Възрастният винаги се счита за отговорен, дори и когато детето има съблазнително поведение. Възрастните следва да избягват да се поставят в компрометиращо или уязвимо положение.

-Неподходящото поведение спрямо децата е основание за дисциплинарно наказание.

5.3. Процедура за докладване на съмнения или свидетелство за злоупотреба/насилие спрямо деца

 • Всички доказани и предполагаеми нарушения на политиката за закрила на детето, ще бъдат незабавно съобщавани на Секретаря на читалището- отговорник- експерт от екипа на  НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре по закрила на детето. Той ще има следните задължения:
  Регистрира получената информация при спазване изискванията за конфиденциалност и стартира съответната процедура за разглеждане на съмнения, твърдения или жалби за оказано насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
 • Отговаря за разпространение на политиката и за запознаване на всички служители, доброволци и партньори с нея;
  Отговаря за провеждане на обученията на новоназначените служители относно политиката за закрила на детето;
 • Оказва подкрепа на служителите, за които има съмнения, твърдения или постъпили жалби за насилие над дете, недопустимо поведение или неправилно използване на визуално изображение на дете;
 • Консултира и оказва подкрепа на съответния орган, който разглежда сигналите.
 • Отговаря за периодичния преглед на политиката и за нейното актуализиране.

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре ще предприеме необходимите действия за защита на дете/деца, за които има сигнал, че са жертва на насилие.

Данните за контакт на експерта- отговорник за закрила на детето при НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре “, на местните органи по закрила на детето, полицията и спешна медицинска помощ ще бъдат поставени на видно място и ще бъдат лесно достъпни.

НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре си запазва правото да предприема дисциплинарни действия срещу всеки, чиято вина е доказана по време на разглеждане на сигнала. Това може да включва и докладване на случая в полицията.

5.4. Визуални изображения, свързани с деца

При използването на визуални изображения – снимки и видеоматериали – НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре се стреми да представя децата и семействата с уважение и при зачитане на тяхното достойнство. Като се има предвид, че изображенията са изключително важен елемент при представянето работата на организацията пред широката публика и други партньори, а също и за целите на набирането на средства, НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре винаги ще се стреми да съхранява достойнството на всички, с които работи и няма да използва изображения, които са непочтителни или унизителни.

Когато се използват визуални изображения, организацията се придържа към следните принципи:

 • Уважение достойнството на децата и семействата. Никога не се снимат лица, които заявяват, че не желаят да бъдат заснемани. По време на процеса на изискване на съгласие следва да се обяснява предназначението на снимките и визуалните казуси. Фотографите следва да бъдат внимателно инструктирани във връзка със заснемането на подходящи снимки и задължението да дават възможност на субектите да откажат да дадат съгласие, ако не желаят да участват. Винаги когато е възможно, фотографите се придружават от служител на организацията. Лицата, представляващи детето, подписват декларация за съгласие за участие на детето в снимки или видео-изображения.
 • Субектът не се експлоатира.
 • Изображенията се използват правдиво.
 • Поддържат се стандарти по отношение на добрия вкус и благоприличие, които отговарят на мисията, целите и ценностите на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре
 • Поддържат се високи технически стандарти за изображенията.
 • Поддържа се подходяща фото-библиотека. Всички изображения се съхраняват отговорно и се документират по подходящ начин.

5.5. Организации-партньори

Всяка договореност между НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре и други организации – нейни партньори, които предоставят услуги на деца, ще изисква гаранции, че при тях съществуват политики и процедури за закрила на детето, като се отчита фактът, че липсата на такива политики може да постави децата и организацията в риск.

При подписване на споразумения за партньорство НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре ще изисква една от клаузите от тях да се отнася до спазването на общи принципи и стандарти за закрила на детето.

5.6. Процедури за изпълнение на политиката

Политиката е конкретизирана в следните процедури, които са неотменна част от нея:

 • Политика и процедура за набиране и подбор на служители, доброволци и консултанти към НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре
 • Процедура за докладване на свидетелство или съмнение за насилие.
 • Политика на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за използването на визуални изображения на деца
 • Политика и процедури на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре за регламентиране на отношенията между деца и служители, доброволци и наети към организацията лица.

 

Документът е разгледан и приет от Читалищното настоятелство на НЧ”Л. Каравелов 1897”-с. Куртово Конаре на 27.06.2016г.

Мисия

Читалище” Л. Каравелов 1897” е основано на 28 септември 1897г. Оттогава до днес то е духовният център на с. Куртово Конаре. Мисията на читалището е да създава и разпространява духовни ценности, чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните, образователните, информационните, социалните и др.  потребности и интереси на общността.  Към читалището функционират множество школи, клубове, кръжоци и състави за любителско творчество и гражданско образование..

Многобройни са спечелените награди от национални и международни конкурси, фестивали, събори и изложения.. Библиотеката на читалището предлага любими и нужни четива на своите читатели, независимо от възрастта им..Читалището работи по програми и проекти, даващи възможност за ориентирането му в променящата се социална среда.

Facebook

Facebook

Връзки