Monthly archives for May, 2023

Наградени участници в Първия национален фолклорен песенен конкурс „Пролетна дъга”- Куртово Конаре – 27-28 май 2023г.:

Специална награда – за отлично представяне – диплом, почетен плакет и парична награда получиха:

– ГАФ”Буйновски гласове” при НЧ”Нов живот 1956”, с. Буйново с худ. ръководител Бинка Иванова

– Група за автентичен фолклор при НЧНаука 1904” , с. Стрелци с худ. ръководител Стоянка Генчева

– Женски народен хор”Родна песен” при НЧ”П.Р. Славейков 1908” – гр. Пловдив с худ. р-л Златка Стефанова

– Алекс Лазаров – НЧ”Просвета 1909” – гр. Белозем с худ. ръководител Стойка Запрянова

– Анита Малинова – НЧ”Л. Каравелов 1897” , с. Куртово Конаре с худ. ръководител Радка Стефанова

Първа награда – диплом и почетен плакет за група и медал за индивидуални изпълнители в различните възрастови групи получиха:

– ПГ”Белоземска плетеница” при НЧ”Просвета 1909”, гр. Белозем с худ. р-л Стойка Запрянова

– Ванеса Каракехайова – НЧ”Просвета 1909” , гр. Белозем с худ . р-л Стойка Запрянова

– Александра Шопова – НЧ”П.К. Яворов 1866” – гр. Чирпан с худ. р-л Мирена Тодорова

– Снежана Дукова – НЧ”Нов живот 1956”, с.Буйново с худ. р-л Бинка Иванова

– Мирослава Стамболийска – НЧ”Просвета 1909”, гр. Белозем с худ. р-л Стойка Запрянова

– Катерина Чоплишка – НЧ”В. Левски 1930”, с. Бенковски с худ.р-л Боян Тепавичаров

Втора награда – диплом и почетен плакет за група и медал за индивидуални изпълнители в различните възрастови групи получиха:

– ПГ „Манолски славей”- НЧ”Просвета 1927”, с. Маноле с худ. ръководители: Стойка Запрянова и Явор Куманов

– ПГ”Китка” при Пенсионерски клуб ”Столетник”, с. Брани поле с худ. р-л Радка Стефанова

– Кирил Христев – НЧ”В. Левски 1930”, с. Бенковски с худ. ръководител Боян Тепавичаров

– Иванка Василева- НЧ”Просвета 1927”, с. Маноле с худ. р-ли Стойка Запрянова и Явор Куманов

– Мирослава Стоянова – НЧ”Просвета 1909”, гр. Белозем с худ. р-л Стойка Запрянова

– Божидара Йовчева – НЧ”П.К. Яворов 1867” – гр. Чирпан с худ. р-л Мирена Тодорова

Трета награда – диплом и почетен плакет за група и медал за индивидуални изпълнители в различните възрастови групи получиха:

– ВГ”Тракийци” – НЧ”В. Левски 1930”, с. Бенковски с худ. р-л Боян Тепавичаров

– ФПГ”Китката” – НЧ”Отец Паисий 1908”- с. Средно Градище

– Елена Стоева – НЧ”П.К. Яворов 1867” –гр. Чирпан с худ. ръководител Мирена Тодорова

– Христо Шилков – НЧ”В. Левски 1930”, с. Бенковски с худ. р-л Боян Тепавичаров

– Катерина Чоплишка и Мариана Енчева – дует -– НЧ”В. Левски 1930”, с. Бенковски с худ. р-л Боян Тепавичаров

– Борянка Бурмова – НЧ”Нов живот 1956”, с. Буйново с худ. р-л Сийка Иванова

Поощрителна награда получиха:

– Милка Найденова – НЧ”П.Р.Славейков 1908” – гр. Пловдив с худ. р-л Златка Стефанова

– Мима Славчева Манчева – НЧ”Петко Стоянов 1927” – с. Свобода

– Йорданка Тодорова – НЧ”Просвета 1927” , с. Маноле с худ. ръководители: Стойка Запрянова и Явор Куманов

На конкурс, като на конкурс – не може без жури! За нас беше чест, че три талантливи жени с високи постижения в областта на музикалния фолклор бяха нашето жури:

Проф. д-р Светла Станилова – Председател на журито- преподавател по народно пеене, методика на обучението по народно пеене, постановка на глас, педагогическа практика – народно пеене, обучение на чуждестранни студенти по народно пеене в Катедра “Музикален фолклор” при АМТИИ – гр. Пловдив

Доц. д-р Галя Петрова – Киркова – Член на журито, преподавател по народно пеене и педагогическа практика по народно пеене в Катедра “Музикален фолклор” при АМТИИ – гр. Пловдив

Цонка Димитрова-Член на журито- завършила АМТИИ – “Дирижиране и ръководство на народни състави”, диригент в Ансамбъл „Тракия”.Благодарим, че бяхме заедно!

Накрая на награждаванането завършихме малко като на Евровизия – групата от с. Буйново, която получи най-много награди, ни поздрави с песен.Наградите бяха осигурени от Швейцарско-българска асоциация за култура SBK Kultur и Кмета на Куртово Конаре – г-н Иван Пиринов, на които сърдечно благодарим!

Благодарим за подкрепата на Първия национален фолклорен песенен конкурс „Пролетна дъга”- Куртово Конаре – 27-28 май 2023г.!Конкурсът е дейност по проект “Заедно чрез изкуство”- Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество, с подкрепата на НФКултура.#НационаленфондКултураNationalCultureFund

Национален фолклорен песенен конкурс “Пролетна дъга”

Първият фолклорен песенен конкурс “Пролетна дъга” е факт! Днес го открихме с прекрасните изпълнения на нашите гости, утре продължаваме от 11 ч. с още участници от близо и далече.

Благодарихме на участниците, на журито, на доброволците, но за да се случи всичко имахме нужда и от друга помощ – финансова, зала / поради ремонта в читалището/, награди…Изказваме нашата голяма благодарност за финансовата подкрепа на Schweizerisch Bulgarischer Kulturverein ! Благодарност на Кмета на Куртово Конаре- г-н Иван Пиринов за възможността да ползваме залата на кметството и други помещения, а също и за наградите на някои от участниците! Конкурсът е една от дейностите по проект “Заедно чрез изкуство” на НЧ”Л. Каравелов 1897″, който се реализира с подкрепата на Национален фонд “Култура”. Благодарим на всички от сърце!#НационаленфондКултураNationalCultureFund

Facebook

Facebook

Връзки