Monthly archives for April, 2017

Заключителна среща по проект

Успешно приключи проект „Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност, който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.

READ MORE »

Награждаване на участниците в конкурси

Днес наградихме участниците в конкурсите за есе, рисунка и фотография на тема “Природата на Куртово Конаре”. Някои от наградените творби вече бяха представени на фейсбук страницата на читалището. Мили деца, бяхте чудесни! Надяваме се и подаръците да са ви харесали! И си обещаваме, че заедно ще пазим природата на Куртово Конаре, нали? Благодарим за съдействието на учителите от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – Куртово Конаре – партньор на читалището по проект “Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност” , който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата. В конкурса се включиха и две деца от други населени места – Стефан Сталинчев, който е страхотен 9 годишен талант от с. Ново село и Лидия Михайлова от гр. Стамболийски. До нови срещи, конкурси и изложби, малки приятели, както си обещахме! READ MORE »

Кръгла маса “Куртово Конаре мисли устойчиво”.

Днес, 27.04.2017г., в читалището се проведе Кръгла маса “Куртово Конаре мисли устойчиво”. Присъстваха представители на местната общност и експертите – Вяра Стефанова, Янка Казакова и Мария Юнакова от Сдружение СТЕП /Сдружение за териториален и екологичен просперитет/ гр. София. Нашите гости ни предложиха интересни теми от реализирани дейности по техни проекти и иновационни подходи в подкрепа на земеделски практики с висока природна стойност. Присъстващите подобриха своите познания за природното богатство на Куртово Конаре и видяха новото уеб-приложение, което бе изготвено по изпълнявания от читалището проект. Добри идеи за местно развитие предложиха д-р Васил Къдринов и Стоян Кънев. Заедно анализирахме силните и слабите страни относно опазване на местното биоразнообразие, говорихме за заплахите и най-вече за възможностите за устойчиво местно развитие, сред които идеите за създаване на Природен парк, информационен център, опазване на сортовото биоразнообразие, продължаване на образователните дейности с децата и учениците…
Кръглата маса е дейност по Проект “Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност” , който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата. Сдружение СТЕП е партньор на читалището по проекта.
Благодарим на всички участници за отделеното време и за ползотворната дискусия, акцентите от която ще предоставим на местната власт.
READ MORE »

Кръгла маса: Куртово Конаре мисли устойчиво

На 27.04.2017 г./четвъртък/  от 11,00 ч. в малката зала на 2-ри етаж на НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре

 ще се проведе

 Кръгла маса: Куртово Конаре мисли устойчиво

ПРОГРАМА

11:00-11:10 – Регистрация на участниците
11: 10 – 11: 20 – Кратко представяне на проект ”Екологичното образование-мост към устойчивото развитие на местната общност”
Емилия Шушарова
11: 20 – 11: 35 – „Природното богатство на Куртово Конаре” –презентация – Здравка Уайлдгуус
11: 35 – 12: 35 – „Добри практики и иновации за опазване на земите с висока природна стойност” – гост – лектори от Сдружение СТЕП – гр. София-Вяра Стефанова, Янка Казакова
12: 35 – 13 : 10 – Кафе – пауза
13: 10 – 13: 25 – „ Бесапарските ридове” – заплахи и възможности – д-р Васил Къдринов
13: 30 – 14: 00 – Дискусия
14: 15 – 14:30 – Изготвяне на предложения към местната власт
14: 30 – 14:45 – Представяне на резултатие от проекта, вкл. и Уеб-приложението”Природното богатство на Куртово Конаре”
14: 45 – 15 : 00 – Награждаване на участниците в конкурсите за рисунка, фотография и есе – ученици от ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”
15:00 – Кафе –пауза и възможност да се разгледа изложбата на участниците в конкурсите – фоайе – 2-ри етаж на читалището

Кръглата маса се провежда по проект ”Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност” на НЧ”Л. Каравелов 1897”,  финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, сесия 2, в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06. 2016 г. с Министерство на културата.

 

 

 

 

 

 

Ново уеб-приложение за природата на Куртово Конаре

Запознайте се с най-новото ни уеб-приложение, което представя природата на Куртово Конаре и е изработено по проект “Екологичното образование-мост към устойчивото развитие на местната общност”. А устойчивото развитие зависи от всички нас – да съхраним природата за бъдещите поколения и да запазим нашия поминък. Вътре ще видите и еко-сигнал – така може да проявите гражданска активност, като изпращате вашите сигнали, а може и снимки за всичко, което не ви харесва – изсичане на гората, пожари, унищожаване на защитени растения и животни…

Природата на Куртово Конаре

Facebook

Facebook

Връзки