Статут и регламент

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

І. Общи положения

Фестивалът на чушките и доматите, традиционните храни и занаяти – Куртово Конаре Фест, се провежда всяка година през втората седмица на месец септември в с. Куртово Конаре.
Продължителността на фестивала е 3  дни/петък, събота и неделя/.
За всяка следваща година Организационният комитет на фестивала /ОКФ/ приема и утвърждава дните  за провеждане, брой участници и програма.

ІІ. Цели на фестивала

  • Създаване на местна културна марка, основаваща се на иновативни идеи, добри практики, синтез на изкуства и широко сътрудничество между творци, институции и общности.
  • Запазване, съхраняване и популяризиране на традиционните храни и занаяти
  • Предоставяне на възможности за равен достъп до културни събития и участие в културните процеси на хората от общността и на гостите на фестивала.

ІІІ. Символика на фестивала
Фестивалът на чушките и доматите, традиционните храни и занаяти има свои символи:

Наименование, лого и химн на фестивала.

IV. Организатори

Фестивалът се организира от Народно читалище”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре със съдействието на Организационния комитет на фестивала, Кметство Куртово Конаре и  с участието  на различни  културни институции и организации, физически и юридически лица, които споделят целите и идеите на фестивала. Куртово Конаре Фест се подпомага финансово от Община Стамболийски, Кметство Куртово Конаре и дарители.

 

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА:

I. За участниците във фолклорната програма – втори фестивален ден:

– Фестивалът няма конкурсен характер.

– Такса за фестивала не се заплаща.

– Във фестивала могат да участват  фолклорни групи – танцови и певчески,  и индивидуални изпълнители от цялата страна

– Броят на участниците  да бъде до 40 души, в това число ръководители, официални гости, шофьори

– Организационният kомитет осигурява храна и минерална вода за гостуващите участници.

– Пътните разходи до Куртово Конаре и обратно са за сметка на участниците.

– Заявки за участие във фестивала се приемат до 25 август . Заявките трябва да са написани на кирилица и изпратени по пощата  на адрес: НЧ”Л. Каравелов 1897”, община Стамболийски, с. Куртово Конаре – 4223,  по електронната поща на адрес: chitalishte_k@abv.bg  .  Информация и заявки за участие може да получите от сайта– chitalishtekkonare.com  или да попълните он-лайн  на Фейсбук страницата – Куртово Конаре Фест.

В заявките  следва трябва да бъдат отразени :

□     Наименование на организацията;

□      Наименование на състава;

□     Брой участници;

□     Списък на участниците / списъкът да бъде предаден и при пристигането /;

□    Ръководител – трите имена, телефон за контакти, точен адрес за кореспонденция.

□   Кратка информация за гостуващия състав  и контакт

– Организаторите си запазват правата за заснемане и записване на гостуващите участници.

– Графикът за участие  на групите се изпраща  в началото на септември

– При желание от страна на гостите на фестивала, организаторите могат да осигурят места за нощуване в района на фестивала /в хотел или къщи за настаняване  срещу заплащане/

–  Организаторите запазват правото си да правят промени в статута и регламента на фестивала.

II. Във  рамките на фестивала участват и:

  • Съвременни етно, рок и джаз групи и изпълнители от страната и чужбина – по преценка на организаторите на фестивала – до 4-5 групи на фестивално издание – първа фестивална вечер – петък
  • Художници и фотографи – за участие в пленери и изложби – с покани от организаторите – от петък до неделя
  • Представители на Президиум Слоу Фуд- Куртово Конаре – лютеници и традиционни местни продукти
  • Желаещи да представят традиционни ястия от други населени места  – след съгласуване с организаторите и за представяне на продукти и ястия, различни от местните
  • Местни земеделски производители – с произведена от тях продукция
  • Художествени занаяти – с предварителна заявка и съгласуване с организаторите

III. В рамките на фестивала се провеждат:

– Конкурс за най-вкусна  традиционна  лютеница / ситно смляна/ и избиране на „Царица на лютеницата” – за местни жени,  производителки на лютеница – с предметни награди

– Конкурс за традиционни ястия в няколко категории: тестени, гозби, десерти – за всички участници – с предметни награди

– Различни конкурси –за зеленчуци, кукли от плодове и зеленчуци, най-красив щанд – с предметни награди

– Образователно-творчески дейности за деца – състезания, игри, забавления

– Демонстрационни щандове

– Тематични лекции

 

Организаторите запазват правото си да правят промени в статута и регламента на фестивала.

Справки на тел.: 031 009970 – стац. и 0885798084 – моб., 0887905710 – моб.

История на фестивала

ИСТОРИЯ

НЧ”Любен Каравелов 1897” бе сред  шестте читалища – партньори на платформа „Агора” по проект “Активни граждански общности чрез читалищата в България”-от първия етап на проекта/2009/, подкрепен от Фондация Америка за България. Инициативата  – Куртово Конаре Фест – Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти се реализира от 2009 г.и бе избрана от местната общност  с цел да подпомогне местния поминък.  През 2009 и 2010 г. тази инициатива бе сред номинираните най-добри читалищни инициативи в Конкурса на Платформа „Агора”.  През 2012г. НЧ”Л. Каравелов 1897” – Куртово Конаре получи специалното отличие „Отговорност и устойчивост” на Конкурс Агора –за Фестивала като устойчива практика.

През следващите години Фестивалът в Куртово Конаре се наложи като най-значимото иновативно културно събитие на община Стамболийски.  Проектът »Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти- културната марка за развитие, обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски» бе подаден от община Стамболийски по ОПРР – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, с активното съдействие на екипа на читалището и бе одобрен. Благодарение на този проект, Фестивалът бе подкрепен организационно през 2012 и  2013г. , бе закупено оборудване, бяха извършени някои дребни ремонтни дейности и най-важното –  доби голяма популярност.

От 2014г. Фестивалът се организира от Организационен комитет, подкрепен финансово от Община Стамболийски, Кметство Куртово Конаре, местни дарители и в него се включват много доброволци и приятели на Читалището – професионалисти и любители – участници в богатата културна програма.

 

Защо в Куртово Конаре ?

 

Куртово Конаре е прочуто със земеделието си. През 1894 г. в мелницата на Александър Димитров / Дядо Александър/ е смлян  първият килограм червен пипер не само в селото, а и в страната. През 1896г., пак в Куртово Конаре, се отглеждат първите ранни домати в България, пренесени от Цариград, благодарение на същия Александър Димитров.

В България фъстъците са сравнително нова култура. За пръв път у нас те са засети на площ от 7 дка в  Куртово Конаре от Ангел Димчов през 1896 г. Получeните 1200 кг плодове са били доказателство, че това тропическо растение може успешно да вирее и в България.  Кричимското поле и до днес се дава като пример в учебниците по география като богата и плодородна част от страната и най-подходящото място за отглеждане на зеленчуци. Не случайно един от първите хладилници в страната е построен в К.Конаре през първата половина на 20 век, а най – добрият български сорт пипер е наречен „Куртовска капия” . От 2014г., благодарение на създадения Конвивиум към Slow Food, местните сортове  като: Розов домат – „голям, бабин” и ябълката „Куртовка” са вписани в Световната съкровищница на вкусовете http://www.fondazioneslowfood.com/en/nazioni-arca/bulgaria-en/?fwp_paged=3.

И в момента в региона най-развити са  зеленчукопроизводството, овощарството  и преработвателната промишленост.

Обикновено се изследват песните, танците и материалната култура на българите. По-слаби проучвания има в областта на поминъка; обредната дейност, свързана с него; традиционните храни. В тази връзка ние искаме да рекламираме традиционния ни поминък като организираме  ежегоден Фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти. Смятаме, че нашето селище,  с неговото местоположение и водеща роля в областта на зеленчукопроизводството и преработвателната промишленост в общината, има нужда точно от подобно проучване и реклама, които в съвременните условия ще подпомогнат земеделските производители, местните фирми и ще възродят традициите. Младото поколение ще научи повече за поминъка на своите предци  и ще има възможност да доразвие традицията с нови форми и свежи идеи. А всички заедно ще се насладим на прекрасното изкуство на професионалистите  и любителите-творци, придаващи неповторим колорит на нашия празник!

 

 

Заявка за участие

Уважаеми колеги и приятели, скъпи участници,

имаме огромното удоволствие да Ви поканим за пореден път, на един от най-вкусните фестивали в България – “Фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и занаяти” в Куртово Конаре, обл. Пловдив – на 06, 07 и 08 септември 2019 г..

За информация и записване: 

Емилия Шушарова – тел. 0885798084

Здравка Уайлдгуус – тел. 0887905710

Заявката за участие може да изтеглите от тук:

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница