Monthly archives for June, 2015

„Колкото повече, толкова повече”

13

На 5 юни 2015г. успешно приключи проект „Колкото повече, толкова повече” , финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Проектът бе насочен към насърчаване повишаването на капацитета на организацията и създаване на благоприятстваща среда за работа.

Специфична цел: Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на НЧ”Л.Каравелов 1897″. Нуждата от реализация на проекта бе породена от динамиката на времето и новите дейности, които развиваме .

Чрез проекта постигнахме следните резултати
– Изработена бе Стратегия за организационно развитие – 2015-2020г. с предварително проучване – анкета и анализ на състоянието
– Проведена 1 Кръгла маса за изработване на Стратегия на организацията с участието на 15 представители на читалището, местната власт, институции и доброволци
– Проведени 6 специализирани обучения- 1 Тиймбилдинг- обучени 10 представители на читалището, 3 Менторски програми – „Техники за набиране на средства и дарителство”, Фестивален мениджмънт”, „Стратегическо планиране” с обучени 2 представители на екипа , 1 обучение на тема ”Маркетинг на традиционните продукти”- обучени 15 представители на читалищното настоятелство, екип и доброволци, 1 изучаване на добри практики – с 6 представители на читалището.
– Изработени лого,слоган, рекламна дипляна и Уеб-сайт на организацията
– Извършен ремонт на многофункционална зала за реализиранена различни дейности- на 1-ви етаж в читалищната сграда
– Визуализиран проект чрез периодична информация в Интернет и 2 бр. информационни събития

При реализацията на проекта читалището работи с експертите: Вера Кирилова /НАРД/, доц. Десислава Димитрова/БАН и Слоу Фуд/, Юрий Вълковски-културолог , Красимира Величкова /Български дарителски форум/ и Радослав Димитров- компютърен специалист. Благодарим на всички читалищни членове и доброволци, които ни подкрепиха. Сигурни сме, че бъдещата ни работа ще бъде много по- ефективна и успешна!

READ MORE »

Културно-образователни дейности

лит клуб4

  1. Празници:

Читалището активно се вписва в Празничния календар на Куртово Конаре.

  • Празници, които се организират от читалището:

– Бабинден ,1 март , Първа пролет, Великден, Коледа , Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти

  • Празници в партньорство с други институции :
  • Събори на селото –Богоявление и 2 май – в партньорство с Кметството и Църквата

READ MORE »

Изложби

 

 

 

 

 

 

READ MORE »

Детска фолклорна група „Куртовче”

Детска фолклорна група „Куртовче” е сформирана през ноември 2012г. с худ. ръководител – Радка Стефанова и  корепетитор – Иван Стефанов

За краткото си съществуване групата има реализирани концерти в Куртово Конаре, гр. Стамболийски, гр. Перущица и в Етнографския музей в гр. Пловдив.

READ MORE »

Празниците на Куртово Конаре

Куртово Конаре е най-старото селище в община Стамболийски, затова в него традициите и обичаите са най-добре съхранени.

 

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки