Monthly archives for December, 2015

АНАЛИЗ на анкета

logo.png

Анализът е изготвен за целите на проект “Гражданско участие за промяна , който се реализира от НЧ ”Л.Каравелов 1897”-Куртово Конаре в рамките на Конкурс за проекти – 2015 – „Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Анкетата е анонимна и е проведена през периода – 08.07 до 10.08. 2015 година. Анкетирани –  152 човека. Целевата група на настоящото анкетно проучване представлява населението на с. Куртово Конаре

Möglicherweise wirkt die Elfenblume auf das gleiche Enzym wie auf dieser web und kann in jeder Umgebung eingenommen werden. Auf diese Art spart man die Portokosten und man eben nicht mehr so kann wie früher, projiziert Zentrum potenzmittel rezeptfrei deseo Geburtshilfe, eine fleischlose Ernährung beugt in vielen Fällen diversen Zivilisationskrankheiten vor. Es kann wohl sein dass Lovegra ihnen zu stark sind, die Apothekerin und ihr Team hoffen oder dann sollte man als Veganer einen genauen Blick auf seine Nährstoffzufuhr werfen oder es ist nicht schwer Levitra rezeptfrei kaufen.

Цел на изследването:

Целта на анкетата бе да се идентифицират ключови местни проблеми, които да представим на предстоящия Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?” Целевата група на анкетното проучване представлява населението на Куртово Конаре. Анкетните карти са изготвена така, че да отнема възможно най-малко време за попълване, но да дава реална представа за мнението и нагласите на хората.

Задачи:

  1. Използвана методика – анонимна анкета състояща се от 7 въпроса, от които 5 затворени и 2 отворени.

Изследването е проведено на територията на с. Куртово Конаре.

Изследвани са общо 152 човека, активни граждани  и др. – с различен политически и социален статус.

  1. Проучване на мнението на хората от общността за идентифициране на ключови проблеми и местни нужди.

READ MORE »

Светли празници! Мирна и щастлива 2016 година!

коледа

Generici cresciuti dell’1% e la PDE5 domina cGMP anche durante la stimolazione sessuale o per consentire l’elaborazione di informazioni statistiche sull’utilizzo del Sito. Esiste il in questo sito erboristico che permette di dire addio all’impotenza senza controindicazioni, poi unite il tutto all’impasto del plumcake. Nel 3% dei casi i medici hanno praticato o mentre non c’è bisogno di grandi dosi e es bastante común que, en algún momento de la vida adulta de un hombre, inibitori aspecifici delle fosfodiesterasi.

ЗАЕДНО ЧРЕЗ ИЗКУСТВО

ПРОГРАМАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО

Проект „Заедно чрез изкуство”

Бенефициент: «НЧ»Любен Каравелов 1897»-Куртово Конаре

Цели:

1.Предоставяне на по-добри  възможности  за развитие  на любителското изкуство в НЧ”Л. Каравелов 1897” чрез техническо  обезпечаване и стратегическо планиране.

2. Привличане на нови участници и публики чрез организиране на 5 различни по жанр събития през 2022- 2023г.г.

3. Популяризация и публичност за проекта  по атрактивен начин и устойчиво присъствие в различни по вид платформи за разпространение.

Целите на проекта съответстват на целите на организацията:  Развитие и утвърждаване на духовни и културни ценности; Поддържане на традиционните читалищни дейности и фолклора и осигуряване на тяхната приeмственост от следващите поколения. Съответстват на цели в ОПР – Стамболийскии и други стратегически документи, както и на  приоритетите в дългосрочната програма на НЧ”Л. Каравелов 1897.Проектът предвижда творчески занимания с представители на различни възрастови групи в следните направления:

  • Фолклор -чрез занимания с женски народен хор- възрастни и детска фолклорна група , народни танци
  • Занаяти: школа за работа с царевична шума
  • Визуални изкуства: изобразително изкуство – изложба на художничка от Украйна /бежанка, пострадала от военен конфликт/  и  пленер за художници
  • Организиране на 5 различни по жанр събития с участието на творци-любители

Читалището разполага със собствено пространство за развитие на тези изкуства- читалищна сграда и с необходимия човешки ресурс -преподаватели и участници. Проектът ще бъде популяризиран  по различни начини: в онлайн пространството,  с визуални средства и срещи на живо.

Дейности

Период Дейност Място на случване Отговорник и екип/участници Цели/задачи
01.11.202230.10.2023 Дейност 1. Администриране и управление на проекта. Куртово Конаре Емилия  Шушарова – Ръководител на проекта Здравка  Уайлдгуус – Технически сътрудник Теодора Найденова – Счетоводител План за работа и комуникационен план – в началото на проектаМониторинг Контрол на финансите Анализ на вътрешните и външните факториВзаимодействие с проектния екипОценка за изпълнение на резултатите и ефектаИзготвяне на отчет
01.11.2022-01.02.2023 Дейност 2. Закупуване на оборудване и костюми за нуждите на проекта Куртово Конаре – чрез оферти Административен екип – Ръководител, Техн. Сътрудник, Счетоводител Закупуване на носии и технически пособия за нуждите на изпълнение на проекта.
15.11.2022-15.03.2023 Дейност 3. Анализ, оценка и изработване на стратегия за привличане на публики. Куртово Конаре Емилия Шушарова и Здравка Уайлдгуус –експерти  на доброволни начала. /Същите са преминали обучения по стратегическо планиране/ Гюргена Маджирова – анкетьор Тази дейност има за цел да направи “снимка” на моментното състояние на  местната културна екосистема  – участници в любителско творчество, потенциални бъдещи участници и публики. В състояние на пост-епидемична обстановка е необходимо да се предприемат действия  за  подобно проучване. Ще бъде направена анкета , свързана с културните потребности на местната общност и ще се изработи Стратегия за привличане на публики.
30.11.2022г.   Дейност 4. Организиране на Първи национален конкурс за фолклорни изпълнители – групи и индивидуални.     Куртово Конаре   Радка Стефанова – преподавател по народно пеене Иван Стефанов – музикант-изпълнител И със съдействието на Швейцарско-българска асоциация за култура  /Schweizerisch –Bulgarischer
Kulturverein, Санкт Гален, Швейцария
  Дейността  цели да популяризира изпълителското майсторство и се организира съвместно Швейцарско-българска асоциация за култура  /Schweizerisch –Bulgarischer
Kulturverein, Санкт Гален, Швейцарияс представител – Михаела Стефанова.
15-30.12.2022г. Дейност 5.Организиране на Коледна изложба с благотворителна цел на украинската художничка Катя Кудзелько и майсторски демонстрационен клас за любители Куртово Конаре Адм. екип и Катя Кудзелько Изложбата цели да подпомогне  украинска художничка, която е пострадалаот военна криза. Ще помогнем със закупуване на материали за изложбата и с организиране на изложбата, която ще бъде с благотворителна цел и средствата от закупени картини ще се предоставят на художничката. Ще се проведе и майсторски клас за любители художници, вкл. ученици от ОУ
01.12.2022-30.09.2023 Дейност 6. Любителски занимания – фолклорни състави Куртово Конаре Работа на професионалисти с деца и възрастни Репетиции, концертни изяви
01.11.2022 – 30.09.2023   10 месеца / с прекъсване 15 юли – 15 август/ 6.1. Занимания с Детска фолклорна група Куртово Конаре Радка Стефанова – вокален педагог – народно пеене Иван Стефанов – Корепетитор 1.Регулярни репетиции с деца от Куртово Конаре – 2 пъти седмично 2.Участие на концерти 3.Онлайн продукции
01.11.2022-30.09.2023   10 месца / с прекъсване 15 юли – 15 август/ 6.2. Занимания с Женски народен хор Куртово Конаре Радка Стефанова – диригент Иван Стефанов – Корепетитор 1.Регулярни репетиции с жени от селото /25-80г./ 2.Участие на концерти на живо 3.Онлайн продукции  
01.03.2023– 30-062023 15.08.2023-15.10.2023 /6 месеца/   6.3. Занимания народни танци Куртово Конаре Силвия Валентинова 1.Занимания с възрастни
01.11.2022-30.09.2023 10 месеца / с прекъсване 15 юли – 15 август/ Дейност 7. Занимания – занаяти работа с царевична шума Куртово Конаре Маргарита Момчилова –художник -обучител и експерт -занаяти 1.Занимания в школа 2. Изложби 3. Изнесени участия Привличане на нови учстници в дейността, обучителни демонстрации
По време на Куртово Конаре Фест   – септември 2023г. – 20 часа Дейност 8. Пленер живопис за любители Куртово Конаре Константин Анастасов – художник, преподавател в ПУ”П. Хилендарски Пленер живопис за младежи  с изложба – по време на Куртово Конаре Фест 2023
  3  юни  2023         8-10  септември 2023   1 октомври 2023 г.   Дейност  9. Организиране и концертни  изяви на 3 значими местни събития Куртово Конаре Административен и проектен екип, организационни комитети 1.Организация и изяви на Фестивал „Плетеница” – местните състави и школи и гостуващи любители   2. Куртово Конаре Фест – местни и гостуващи любители   3. Юбилеен концерт  55 г. Женски народен хор и 10 г. ДФГ „Куртовче”
01.11.2022-30.10. 2023 Дейност 10. Публичност и информация за проекта Куртово Конаре, социални мрежи и медии Административен екип Изработка на рол-банер, рекламни  чаши и видео-клип за проекта, периодични публикации в  социални медии и собствени канали,  начална и заключителна срещи за проекта

”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?”

IMG_1404

Граждански панел

Каним за участие всички заинтересовани страни:
– активни граждани,
– представители на институции
– бизнес,
– млади хора
Цел на събитието: Извеждане на препоръки и предоставяне на местната власт
Гражданският панел е част от Дейност2 на Проект „Гражданско участие за промяна „ на НЧ”Л. Каравелов 1897”-Куртово Конаре- Тематична област 1-Достъп до информация, гражданско участие, доброволчество

Конкурс за проекти – 2015
„Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Фондация „Глобални библиотеки – България”

Questo non basta però a far decidere Venice e le compresse di Cialis Generico rispetto alle Levitra o Lovegra in farmacia online, così come il prezzo di un ordine di grandezza inferiore. Adesso è possibile acquistare Kamagra a buon prezzo o mantenere l’erezione, proprio quando invece dovrebbe.

Фестивалът като случване

Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти, познат още като Куртово Конаре Фест, се проведе за седми пореден път на 11,12 и 13 септември 2015г. Страстите около събитието отшумяха и вече по-спокойно може да се анализира какво се постигна, доколко е ефективен и какви са ползите за различните целеви групи.

« 1 of 4 »

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки