Monthly archives for August, 2015

Проект “Гражданско участие за промяна”

logo.pngБлагодарим на всички 152 жители на Куртово Конаре, които се включиха в анкетата-проучване по Проект “Гражданско участие за промяна”, подкрепен в Конкурса за проекти- „Библиотеката – активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България”-2015г.! Анкетата бе попълвана на хартиен носител и он-лайн – в страниците на читалището в периода 08.07.2015-10.08.2015г.. Целта на анкетата бе да се идентифицират ключови местни проблеми, които да представим на предстоящия Граждански панел ”Какво трябва да се промени в Куртово Конаре, за да стане по-привлекателно място за живеене?”. Своевременно ще ви информираме за резултатите от анализа – т.е. за местните нужди, проблеми и предложения.

 

Facebook

Facebook

Връзки