Monthly archives for July, 2020

“По пътя на плетеницата от растителни материали”

“По пътя на плетеницата от растителни материали” е новият проект, по който започваме работа с подкрепата на Национален фонд “Култура” – Програма “Културно наследство,20”. Проектът цели да стимулира интерес към малко познати занаяти, свързани с изработката на изделия от природни материали, да подпомогне развитието на туристически потенциал на с. Куртово Конаре и да създаде устойчиви партньорства. Ще работим съвместно със занаятчии, изследователи, тур-оператори и местна общност. За всяка наша дейност ще ви информираме подробно. Ще имаме и специална страница за проекта във ФБ. Проектът е с продължителност 12 месеца – от 15.07.2020 до 15.07.2021г. и е на обща стойност 8862, 24 лв. Дейностите ни включват събиране на база данни, изследвания със съдействието на ИБЕИ – БАН и Катедра “Етнология” на ПУ”Паисий Хилендарски”, три арт- работилници, организиране на Фестивал “Плетеница” в средата на 2021г., много рекламни дейности, с които се надяваме да направим Куртово Конаре още по-популярно. Стартираме! Пожелайте ни успех и се включвайте!

Facebook

Facebook

Връзки