Monthly archives for July, 2017

Прожекция на филм

Прожекция на филма по Проект “Децата-нашето бъдеще” – Програма ДЪГА на ФРГИ с финансовата подкрепа на Фондация Велукс-Дания – днес от 11ч. в читалището

Децата – нашето бъдеще !

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница