Културен календар 2023

Дата Място Културна проява   Организатор/и ЗА Контакти
06.01.2023г. Църква и река Въча –Куртово Конаре Събор на К.Конаре – Богоявление /културно събитие с местно значение/ Кметство, Читалище, Църква 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
09.01.2023г. НЧ»Л. Каравелов 1897» Да се опознаем! – среща с украински бежанци и емигранти, живеещи в КК по случай Международния ден на бежанците и емигрантите /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л. Каравелов 1897» 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
  21.01.2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Бабинден /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897» 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
11.02.2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Световен ден за безопасен интернет – дискусия с ученици /събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
  16-19.02.2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 150 г. от обесването на Васил Левски- отбелязване на годишнината с изложба, витрини, срещи /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
  01.03.2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897” и ВИП Клуб- Куртово Конаре 1 март – Ден на любителското художествено творчество, посрещане на Баба Марта и Празник на читалище »Л.Каравелов 1897» /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
1-3 март 2023г. НЧ»Л.Караве- лов 1897 144 г. от Освобождението на България от турско робство – викторини, изложби, витрини /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
14 март 2023г. НЧ»Л. Каравелов 1897» Конкурс и изложба с рисунки на тема: «Любимата река Въча» – по повод Международния ден на реките /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
Месец април 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Маратон на четенето – Национална ежегодна кампания -поредица от инициативи /срещи с творци, конкурси, четения, изложби и др./ /културно събитие с национално  значение- местни прояви/ НЧ»Л.Каравелов 1897чрез ББИА   0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
10-16 април 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Великденски тържества- изложби, конкурси, базари и др. /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
30.04.2023г. НЧ»Л.Кара- велов 1897 Световен ден на джаза – събития с ученици от ОУ-К. Конаре /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897” и ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
02.05.2023г. Куртово Конаре- църква и площад пред читалището Традиционен събор на Куртово Конаре /културно събитие с местно значение/ Кметство, Читалище, Църква 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
8 – 14 май 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Участие в Националната библиотечна седмица – поредица от инициативи/ срещи с творци, изложби, витрини и др./ /културно събитие с национално  значение- местни прояви/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
9 май 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Ден на Европа – срещи, изложби /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
20-24 май 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Чествания – 55 години женски народен хор и 10 години ДФГ”Куртовче” /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
27-28 май 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Национален фолклорен песенен конкурс „Пролетна дъга“ /културно събитие с национално значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 в партньорство със „ScheizerischBulgarischer Kulturvein”(Швейцаро-българска асоциация за култура) и Кметство Куртово Конаре                                   0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
 9-10 юни 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Фестивал «Плетеница» /културно събитие с регионално значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
24 юни 2023г. Местността Върбиняка край К.Конаре Еньовденски китки – с деца от ОУ-К. Конаре /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
  Месеци юли и август 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Детска лятна арт-работилница – занимания с децата през ваканцията /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
8-10 септември 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Куртово Конаре Фест- Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти –ХVиздание Храни, фолклор, рок, лекции, изложения, пленери, състезания и др. /културно събитие с международно участие/ НЧ»Л.Кара-велов 1897» 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
01.11.2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 1 ноември – Ден на народните будители – поредица от културни събития /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg
10-15.12. 2023г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Коледни и Новогодишни тържества – поредица от инициативи /конкурси, изложби, концерти и др./ /културно събитие с местно значение/ НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084 chitalishte_k@abv.bg

Facebook

Facebook

Връзки