Културен календар 2017

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1897” – с. КУРТОВО КОНАРЕ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ 2017 ГОДИНА

 

Дата Място Културна проява Организатор/и ЗА Контакти
06.01.2017г. Църква и река Въча –Куртово Конаре Събор на К.Конаре – Богоявление

/културно събитие с местно значение/

Кметство, Читалище, Църква 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

 

21.01.2017г.

Читалище – Куртово Конаре и ресторант

»Елит

Бабинден

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов

1897»

0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

11.02.2017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Световен ден за безопасен интернет – дискусия с ученици

/събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

 

19.02.2017г.

НЧ»Л.Кара-велов 1897 144 г. от обесването на Васил Левски- отбелязване на годишнината

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

 

01.03.2017г.

НЧ»Л.Кара-велов 1897” и ВИП Клуб- Куртово Конаре 1 март – Ден на любителското художествено творчество и Празник на читалище

»Л.Каравелов 1897»

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

1-7 март 2017г. НЧ»Л.Караве-

лов 1897

138 г. от Освобождението на България от турско робство – викторини, изложби, витрини

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

Месец април 2017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Маратон на четенето – Национална ежегодна кампания -поредица от инициативи /срещи с творци, конкурси, четения, изложби и др./

/културно събитие с национално  значение- местни прояви/

НЧ»Л.Каравелов 1897чрез ББИА

 

0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

10-16 апил 2017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Великденски тържества- изложби, конкурси и др.

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

30.04.2017г. НЧ»Л.Кара-

велов 1897

Световен ден на джаза – събития с ученици от ОУ-К. Конаре

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

 

Месец април 2017г.

Парк”Кричим” Посещение с ученици от ОУ – К. Конаре

/културно събитие с местно значение по проект на читалището/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

02.05.2017г. Куртово Конаре- църква и площад пред читалището Традиционен събор на Куртово Конаре

/културно събитие с местно значение/

Кметство, Читалище, Църква 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

9-13 май 2017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Участие в Националната библиотечна седмица – поредица от инициативи/ срещи с творци, изложби, витрини и др./

/културно събитие с национално  значение- местни прояви/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

20-24 май 2017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Поредица от събития за 24 май – срещи, изложби и др.

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897”, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, ОДЗ”Детски рай”-Куртово Конаре 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

Май 2017г. Милано, Италия Участие на изложение на традиционни храни и занаяти Слоу Фууд- Италия и България, НЧ”Л. Каравелов 1897” 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

01.06.2017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Ден на детето –хепънинг за децата на Куртово Конаре- с деца и родители

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897”, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, ОДЗ”Детски рай”-Куртово Конаре 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

24.06.2017г. Местността Върбиняка край К.Конаре Еньовденски китки – с деца от ОУ-К. Конаре

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

 

Месеци юли и август 2017г.

НЧ»Л.Кара-велов 1897 Детска лятна арт-работилница – занимания с децата през ваканцията

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

8-10 септември 2017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – Осмо издание – фолклор, рок, лекции, изложения, пленери, състезания и др.

/културно събитие с международно участие/

НЧ»Л.Кара-велов 1897»,  Кметство К.Конаре и Община Стамболийски 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

12-17 септември 2017г. Неи Пори, Гърция VII.Pieria fest –участие на женския народен хор и танцовия състав на МФФ Орг. комитет на МФФ
Октомври 2017 Ниш и Пирот,

Р Сърбия

XIX.International Friendship Gathering- участие на женския народен хор и танцовия състав /културно събитие с международно участие/ КУД»Св.Сава» – Белград и НЧ»Л. Каравелов 1897» 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

Октомври 2017г. гр. Петрич Участие с фолклорни групи на Фестивала на кестена НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

Октомври 2017г. с.Смилян Участие с фолклорни групи на Фестивала на смилянския боб НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

01.11.017г. НЧ»Л.Кара-велов 1897 1 ноември – Ден на народните будители – 120г.юбилей на читалището /юбилеен концерт и поредица от културни събития/

/културно събитие с местно значение/

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

15-23.12.

2017г.

НЧ»Л.Кара-велов 1897 Коледни и Новогодишни тържества – поредица от инициативи /конкурси, изложби, концерти и др./

/културно събитие с местно значение

НЧ»Л.Каравелов 1897 0885 798084

chitalishte_k@abv.bg

 

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница