Устав

УСТАВ

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – 1897”-
С. КУРТОВО КОНАРЕ

ГЛАВА ПЪРВА:

Чл.1. Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897” е традиционно, самоуправляващо се, българско, културно-просветно сдружение с идеална цел, изградено върху принципите на доброволността, демократизма и автономията. То няма политическа насоченост и в дейността му могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения във възраст,пол,политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Чл.2. Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897” е самостоятелна институция, която работи във взаимодействие с учебни заведения, обществени организации и други структури, които извършват определена културно-просветна или образователна дейност.
READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки