“Културното наследство на маджирите в Куртово Конаре”

Приключи проект “Културното наследство на маджирите в Куртово Конаре” на НЧ”Л. Каравелов 1897″, който бе подкрепен от ОФ “Пловдив 2019” – Отворена покана “Читалища”. На 30.10.2018г. проведохме заключителна среща, на която представихме ползите и ефектите от реализирането на този малък, но стойностен проект. Изследвахме, събирахме материали и снимки, работихме в творчески ателиета през лятото, организирахме интересни срещи…Акцентът беше по време на Куртово Конаре Фест, когато проведохме дискусии и срещи, представихме интересна изложба, имахме специален щанд за занаяти и маджирска кухня, чухме интересни фолклорни изпълнения. Благодарим на всички, с които работихме! Благодарим за подкрепата на нашите приятели от Катедра”Етнология” на ПУ”Паисий Хилендарски и института по биоразнообразие при БАН! Сигурни сме, че партньорството ни ще продължи и в бъдеще! 

Facebook

Facebook

Връзки