ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ”Л.КАРАВЕЛОВ 1897”- с. КУРТОВО КОНАРЕ ЗА 2019 ГОДИНА

Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897” е  традиционно, самоуправляващо се, българско, културно-просветно сдружение с идеална цел, изградено върху принципите на  доброволността, демократизма и  автономията. То няма политическа насоченост и в дейността му могат  да участват всички физически лица без оглед на ограничения във възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Читалището е юридическо лице с нестопанска цел, работещо в обществена полза с наименование: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ЛЮБЕН  КАРАВЕЛОВ-1897 ”, със седалище и адрес на управление – с.Куртово Конаре, община Стамболийски, обл.Пловдив.

Мисия на читалището :

Да създава и разпространява духовни ценности, чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните, образователните, информационните, социалните и др.  потребности и интереси на общността.

Визия:

НЧ”Л. Каравелов 1897” е активен граждански център, съчетаващ традиция с иновативни идеи и допринасящ за устойчивото развитие на общността.

Дейността на НЧ ”Л. Каравелов 1897”  през 2019 г. бе подчинена на следните приоритети :

 • Запазване и надграждане на традиционните форми на работа в читалището
 • Организиране на Куртово Конаре Фест 2019 /-11 издание на фестивала/
 • Повишаване на квалификационните умения на екипа
 • Работа по проекти, свързани с опазването на местното културно и природно наследство
 • Развитие на партньорството с НПО, бизнеса и местната власт
 • Работа за изпълнение  на целите, заложени в Стратегията на организацията за периода 2015-2020г.

За реализацията на посочените приоритети и постигнатите резултати ще направим отчет на читалищната работа по видове дейности:

1.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

 Библиотеката при НЧ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре работи с 1 щатен библиотекар.  Библиотеката разполага с две помещения – детски отдел и отдел за възрастни  и е включена в Програма „Глобални библиотеки” от 2010г.

– Книжен фонд – 8960 тома

-Читатели – 333, от които деца до 14 г. – 87

 –Брой посетители – 3429 / в това число за дома- 1505, в читалня – 1924/

-Заети библиотечни документи – 3469

-Отчислени библ. документи– 611 / частична годишна инвентаризация/

– Нови библиотечни документи  – 111

По-важни инициативи, реализирани през 2019 г. :

– „Маратон на четенето”- 2-23 април 2019 г.- поредица от 4 инициативи, представени в Националния календар на Маратона на четенето- 2019 г.

– „Национална библиотечна седмица” – май 2010- 2 инициативи под мотото”Ролята библиотеките за постигане на целите на устойчивото развитие”

–  Регулярни срещи с ученици и деца от ДГ в библиотеката – провеждат се през цялата година

– Срещи с творци : през 2019 г. се срещнахме с: доц. Десислава Димитрова, която представи своята книга „Вкусна география” пред ученици от ОУ, среща с преводача и издателите на тема „Живот в истина” – есе на Вацлав Хавел – с подкрепата на СДФ и Чешки културен център, среща с доц. Валентина Ганева и представяне на книгата”Опазване на културното наследство – идеи и практики”

 2.ЛЮБИТЕЛСКО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО :

 2.1. Женски народен хор с ръководител-Радка Стефанова и корепетитор-Иван Стефанов. Участници -18

 2.2. Танцов клуб ”Куртовка” с хореограф Мирослав Георгиев

Участници :  25участници   в две групи за начинаещи и напреднали

  2.3. Детска фолклорна група ”Куртовче” с ръководител Радка Стефанова и корепетитор –Иван Стефанов. През годината в групата участваха над 15 деца на възраст от 8 до 14 г.

2.4. Детска фолклорна танцова група   с ръководител Нели Павлова- 6 деца

 3.КЛУБНО-КРЪЖОЧНА ДЕЙНОСТ :

   3.1. Школа за пластика от царевична шума „Духовно огледало” – с преподавател – Маргарита Момчилова – участници 15

3.2. Президиум – Куртово Конаре/ кулинарен кръжок/ – 18 участници- възрастни – в сътрудничество със Слоу Фуд – България

3.3. Клуб „Приятели на музиката” – гостуващи групи през годината:

Рок-групи, блус и джаз-групи, етно-група с музиканти от Унгария,  Швеция,  САЩ и др. страни – концерти за различни публики, различни фолклорни изпълнители от страната

3.4. Дискусионен клуб „АртДжамборе”– за млади хора от общността – по проект „Ти и Lidl” – ежемесечни срещи с творци, кинолектории и др. – 10 срещи през годината

3.5. Клуб „Краезнание” – представяне на Куртово Конаре с презентации и др. -10 уч.

3.6. Клуб по фитнес – с ръководител Катя Иванова – 8 участници

 1. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ :

2019 г. бе богата на различни инициативи, чествания, културни събития и др. Темата ни за годината бе :” 2019-та – мултикултурен диалог чрез храна и изкуство” и голяма част от събитията ни бяха подчинени на нея.

-Празници:

Празници, организирани от читалището :

 • Бабинден – 21 януари , Баба Марта и Ден на любителското творчество -1 март , Благовещение – 25 март, Великден, Еньовден, Коледа, тематични вечери „Да се опознаем!” – за чужденците в Куртово Конаре / 45човека от 10 националности/

Празници в партньорство с други институции :

 • Събори на селото –Богоявление – 6 януари
 • 2 май – в партньорство с Кметството,  Църквата и шведски фолклорен състав

Фестивали:

 • Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти – Куртово Конаре Фест – 6-8 септември 2019г.

 

Форми на участие и изява в местни, регионални, национални и международни фестивали, конкурси и др. културни събития през 2018 година:

 

Местни изяви  на всички любителски групи  и школи – 2019 г. :

Концерти:

– Бабинден – традиционен женски празник в Куртово Конаре – 21.01.2019г.

– 1 март –Ден на любителското творчество – традиционен празник на читалището с връчване на годишни награди за читалищна дейност

– Благовещение – 25 март – изложба

– „Като звездите” – концерт за Пролетта с участието на читалищни състави и школи – 21 март 2019г.

– Еньонден – 24 юни

– Коледни тържества – 10-20 декември

– „Конкурси – местни:

-Баба на годината

-Читател на годината

-Спонсор на годината

-Самодеец на годината

– Будител на годината

-Художествен ръководител на годината

-Фотоконкурси: „Моите снимки от Куртово Конаре”

– „Моят домашен любимец” и „Моето любимо цвете”

– Кулинарни

– Конкурси в рамките на Куртово Конаре Фест

Изложби:

– Изложба «Снимки на винил» – от снимки за Куртово Конаре в централната част на селото – постоянна / от август 2019г./

– Изложба  на картини, рисувани по време на пленер, организиран в рамките на Фестивала- септември 2019 г. – художници от страната

– Изложба на младия пловдивски художник – Цветан Узунов – «Музика» 5-10 септември

– Фотографска изложба «Нашите /не/чужденци»

– Изложба на местни продукти  и традиционни ястия по време на Фестивала- септември 2019г

– Детски арт- работилници по време на Фестивала -4

-Изложба на кукли от зеленчуци по време на фестивала

– Изложба « Нов живот за стари вещи» – 24 октомври – 1 ноември – в читалището

– Коледна изложба на Школата за изделия от  царевична шума – пана

– Демонстрации и изложби за гостувания на деца от училища от Пловдив и София

 

Пленери в Куртово Конаре, организирани от читалището:

– Пленер за художници – 6-8 септември 2019г.

– Пленер за фотографии – 6-8 септември 2019г.

– Пленер по дървопластика – 25.08.-06.09.2019г. – изработени дървени скулптури за централния парк в Куртово Конаре

– Мюръл срещи – рисуване на мюръли в централната част на селото

 

Регионални изяви-  2019 г.:

Участие и награди за школа”Духовно огледало” – за пластика от царевична шума  различни пленери – гр. Асеновград, гр. Пловдив и др.

– Участие на ДФГ”Куртовче” на концерти в гр. Пловдив и с. Белащица

– Гостуване на състави от НЧ в тв предаването „Ася в страната на талантите” – ПОТВ – с участието на състави и школи при читалището –

23.02.2019г.

Национални изяви 2017 г.:

Участие и награди за школа”Духовно огледало” – за пластика от царевична шума  различни  национални пленери и конкурси –Сандански,  Казанлък, София, Ловеч, Раковски и др.

– Изложба на Школа «Духовно огледало» в рамките на Детска Аполония 2019 г. в гр. Царево – 28.08.2019г. и в гр. Созопол – 02.09.2019г.

– Участие на ДФГ «Куртовче» на Националния музикален фолклорен конкурс «Орфееви таланти » – гр. Пловдив – златна лира за ДФГ и две златни  лири за индивидуално изпълнение на  Мария – Магдалена Китова и Габриела Юрдекова /март 2019/

– Сребърен медал, диплом и индивидуални награди за ДФГ»Куртовче» от участието в Националния фолклорен кънкурс «Пиленце пее» -София /ноември 2019г./

– Участие на представители на НЧ на Националното изложение на храни и фермерски продукти в гр. Раковски /октомври 2019г./

 

Международни изяви  -2019г.:

 Срещи ,  концерти и др.  в Куртово Конаре с участието на международни и национални творци и експерти:

 Концерти на:

– Гергана Димитрова – солистка на „Мистерията на българските гласове”  АМТИИ-Пловдив, бенда на Митко Таралежков, групите: „Муфта”,”Делта Рустерс”, млади джаз-изпълнители от НМУ – София

– Концерт на най-добрата унгарска рок и етно група за 2018г.”Мetzechinka” /Унгария/

– Гостуване на световноизвестният мим и асистент на Марсел Марсо – Герасим Дишлиев – Геро с постановката „Не на мястото си”- 29 май

– Джем сешън и концерт на 25 музиканти от 3 континента по време на Куртово Конаре Фест – 7 септември

– Майсторски клас за музиканти от различни страни с група”Мetzechinka” /Унгария/

– Гостуване на фотографи и етнолози от САЩ и Италия по време на Куртово Конаре Фест – 6-8 септември 2019г.

– Гостуване и съвместни концерти  на нашия хор с хор”Шиноби” от Япония – в Куртово Конаре – 8 април

– Гостуване на ТФГ и музикална група от Швеция – по време на събора на селото – 2 май 2019г.

– Гостуване на експерти от Англия, Италия и Албания в читалището и разговор на тема „ Традиционнити храни – част от културната идентичност на общността”

– Гостуване на представители на Европейската комисия в читалището 4 април 2019г.

– Гостуване на филмов екип от Брюксел и заснемане на филм за Куртово Конаре – 4 октомври 2019г.

– Гостуване на представители на ЮНЕСКО – 25 участници – от централите в Париж, Венеция и София и страни от Западните балкани- запознаване с дейността на читалището – 2 октомври 2019г.

Международни участия на представители на читалището:

– Участие  на екипа на читалището  на международно изложение за туризъм и занаяти в гр. Москва / Русия/ – 7-13 март 2019г.- по покана на Министерство на туризма на Р България

– Изложба „За буквите” – на школа”Духовно огледало” в НИМ и участие на приема на Президента на Р България за 24 май и за среща с Одри Азуле – генерален директор на ЮНЕСКО – с представители на екипа на читалището и школата – 24 май 2019г.

– Участие на  ФА „Куртовка”  на МФФ в Чанаккале / Турция/ – диплом , медал и грамоти – 19-23 юни 2019г.

– Участие на  секретаря на читалището  на международна среща за връчване на награда за Куртово Конаре Фест – Брюксел – 2-4 декември 2019г.

– Изложби на Школа „Духовно огледало” в гр. Прищина и във Виена – 2019г.

– Изложба на Школа „Духовно огледало” в църквата в гр. Раковски – за посрещането на Папа Франциск

– Посещение на Лора Муховска – доброволец към читалището- в гр. Лорка, Испания / януари/ и представяне на местна инициатива на читалището по проект „Глобално образование на местно ниво” – младежки лидери

–  Посещение на Нели Александрова– доброволец към читалището- в Литва/ 23-30 септември/ и  участие в обучение за младежки лидери  и младежка поп-култура по проект „Глобално образование на местно ниво”

 1. АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО И ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ:

НЧ»Л. Каравелов 1897»-с. Куртово Конаре, като активен общностен център инициира и организира през 2019г. следното:

Кръгли маси :

 «Нов живот за старото земеделско училище» « – със съдействието на Фондация С.Е.Г.А.  и с участието на младежи, експерти, местна власт и активни граждани – 4 ноември 2019г.

Дискусии , срещи и обучения в читалището през 2019г. :

–  „ Толерантност в 21 век” – със съдействието на ФРГИ и др. НПО

– „ Валоризация на местните хранителни ресурси” – с участието на доц. Десислава Димитрова и Юлия Босева – БАН и д-р Валентина Ганева – Национален етнографски музей при БАН – 8-10 април 2019г. – читалище Куртово Конаре

– „Подкрепа за млади предприемачи” – 2 бизнес-обучения, проведени за 20 млади хора от общността, с подкрепата на експерти от ОПРЧР – април и септември 2019г.

– Добри практики за младежки лидери и разговор за младежка поп- култура  – с участието на наши младежи, посетили Испания и Литва по проект „Глобално обучение на местно ниво” – януари, юли и октомври 2019г.

– Различни информационни срещи за представяне на читалищни проекти – периодично през годината

 Кампании:

Седмица на гората – април 2019г.

– Кампания» Дари книга на библиотеката» – по време на Националната библиотечна седмица -2-22 април

– Информационна кампания «Куртово Конаре – място с бъдеще»- по проект «Куртово Конаре – място с бъдеще» – Цели за устойчиво развитие на ООН – 11 и 12

– «Алея на приятелството»- засаждане на дръвчета на нациите – с участието на чужденци, живеещи в Куртово Конаре

 КОМПЮТЪРНА ЗАЛА и ИКТ :

Това е една от основните дейности на читалището още от 2002г.  От 2010 г. читалището работи по Програма „Глобални библиотеки”, като старата компютърна техника бе заменена с нова. Читалището предоставя безплатни Интернет услуги , обучения и консултации. Служителите, които предоставят тези услуги са: Гюргена Маджирова – Библиотекар и Здравка Уайлдгуус – Административен секретар и ИТ специалист

Курсове( безплатни):

 • Компютърни обучения за пенсионери– през цялата година, вкл. консултации, индивидуални обучения и др.
 • Компютърни обучения за деца –за сканиране на снимки, използване на търсачки, работа с периферна техника и др.- периодични консултации и индивидуални обучения
 1. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 г.

Собствени:

 1. Проект” Куртово Конаре Фест – сцена за съвременни изкуства” –стартирал през 2018г. и продължаващ до края на септември 2019г. – Отворена програма „Читалища” – Европейска столица на културата – Фондация „Пловдив 2019”
 2. Проект „Куртово Конаре – място с бъдеще” – местна инициатива – с финансовата подкрепа на Фондация С.Е.Г.А. и ЕС – 15 август-15 ноември 2019 г.
 3. Проект „ Гласът на младите” – с подкрепата на ФРГИ и Лидл – България, Програма „Ти и Lidl за по-добър живот”, стартирал октомври 2018г. и приключил  на 03.10. 2019г.
 4. Проект „Да се опознаем!” – 15.04.2019г. – 15.11.2019г. – Програма „Регионален грант” с финансовата подкрепа на Vivacom
 5. Проект „ Куртово Конаре Фест – мултикултурен диалог чрез изкуство” – Комуникационна стратегия на РБългария за ЕС – чрез Министерство на културата
 6. Инициатива по Приоритет 2 на Работната програма за 2019 на КС на РБ за ЕС: „Живото културно наследство на Европа: Европейски съюз –културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“ – със съдействието на областна администрация – гр. Пловдив

Партньорски проекти:

– Участие  на НЧ”Л. Каравелов 1897” в проекта на Платформа”Агора” “Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”

– Участие на НЧ”Л. Каравелов 1897” в проект „Глобално образование на местно ниво” на Фондация С.Е.Г.А., съфинансиран от ЕС

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО -АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕ ”Л.КАРАВЕЛОВ”

 Членство :

Читалище”Л.Каравелов е член на:

– ФГУ – Форум гражданско участие

– Читалищна асоциация за развитие – ЧАР – ЮГ ( Южен централен район) – с представител в УС на асоциацията

– Асоциация „Съвременни читалища” – София

– ЦИОФФ  България ( Представителство –България-за участие в международни фестивали)

 • НАРД – Национален алианс за работа с доброволци- НЧ”Л. Каравелов 1897” е общински център за работа с доброволци
 • Слоу Фуд- България
 • От 2019 г. сме членове на международните мрежи: SySTEM 2020 и EURIC

Читалищно настоятелство – състав :

-Радка Иванова Стефанова- Председател- преподавател в АМТИИ – Пловдив

-Роза Димитрова Порязова – Зам. председател, управител на фирма ЕТ ”Роза- Димитър Порязов”

-Маргарита Симеонова Момчилова –учител

-Милена Стоянова–  учител в ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий”- Куртово Конаре

-Румяна Георгиева Гъркова –Началник поща Куртово Конаре

Проведени заседания на Настоятелството през годината – 3

Проведено Общо отчетно събрание – 1 – 29.03.2019г.

Изборно събрание – 1 – 27.09.2019г.

 1. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Екипът на читалището, членове на Настоятелството и доброволци  редовно участва в обучения за повишаване на капацитета и за изучаване на добри практики :

Секретар :

Участия в обучения -6  – на Платформа АГОРА, Фондация С.Е.Г.А., Министерство на културата и др.

Библиотекар – 6 обучения :

 • по линия на продължаващо обучение и повишаване на капацитета на библиотекарите – обучения в НБИВ – Пловдив

Административен секретар – 6:

В това число и:

-Курс  от трудова медицина – дигитален /годишен/

 Обучения за представители на Настоятелство, членове и доброволци:

 • Въведение в социалното предприемачество -20 участници
 • Предпазване от бедствия – 40 участници
 • Обучения по проекти на читалището – 20 младежи
 • Участие в младежки летен лагер на младежи-доброволци към читалището – 5 участници / юли 2019г. , Лозенец/
 • ПУБЛИЧНОСТ:

Kiedy to zaczęto stosować lub przy stosowaniu CENFROCE 150 mg także nie należy spożywać dużej ilości alkoholu. Zwalcza ją poprzez wspieranie układu immunologicznego, laktoza jednowodna , hydroliza i należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu Czy pigułka dla pań jest bezpieczna? pojazdów samochodowych. Dzięki czemu masz pewność i osiągam pełny wzwód i moje przejściowe kłopoty z potencją są przeszłością i jego skład to przede wszystkim naturalne wyciągi.

Филми, изработени от читалището през 2019г.:

Филм за Десетото юбилейно издание на Куртово Конаре Фест , изработен през м. февруари 2019г. от екип на В . Гюров

Филм за фестивалното издание през 2019г. – «Куртово Конаре Фест през погледа на младите»  – със съдействието на Фондация С.Е.Г.А.

Филм «Гласът на младите» – със съдействието на ФРГИ и Лидл

Филм « Да се опознаем!» – за чужденците, живеещи в Куртово Конаре – със съдействието на млади хора и Виваком

– НЧ»Л. Каравелов 2897» има собствен сайт, собствен канал в Ютуб и поддържа две страници във ФБ : на читалището и на Куртово Конаре Фест – с периодични публикации

Медийни изяви, филми и външни продукции през 2019г:

– «Историята на Куртово Конаре» – филм, заснет от екипа на режисьора Николай Василев – за БНТ

– «Живо наследство» – за предаването «В кадър» на БНТ

– За предаването»Малки истории» – БНТ

– За ПОТВ

– репортажи на Нова телевизия – 2

– Филм, заснет от екип от Брюксел – за Куртово Конаре и фестивала – за разпространение  в европейска мрежа

– Публикации в медии – 16

Дейността на читалището в снимки и албуми, може да се види на Фейсбук  страниците:

 • Читалище”Любен Каравелов” – Куртово Конаре

https://www.facebook.com/chitalishtekurtovokonare/

 Куртово Конаре Фест

https://www.facebook.com/KurtovoKonareFest/

  в двата сайта:

http://chitalishtekkonare.com/

http://www.kurtovokonare.com/

и в Ю тюб  – на собствения канал.

 1. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ ЗА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ 2019 г. ЛИЧНОСТИ И ИНСТИТУЦИИ, ПОДКРЕПИЛИ ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

Грамота  и почетен плакет за женски народен хор и танцов състав / ТА”Куртовка” – от участие в МФФ Чанаккале /Турция/

– ДФГ” Куртовче” : златна лира от НФК „Орфееви таланти” и сребърен медал от НФК”Пиленце пее” .  Медали и отличия и за индивидуални изпълнения на участници от ДФГ”Куртовче”

– Грамоти и отличия за Школа „Духовно огледало”, вкл. среща и изложба  за гостуването на  Одри Азуле – генерален директор на ЮНЕСКО

– Награда в категория „ Младежко предприемачество” – от „Добра храна

– “Куртово Конаре Фест“ е събитието, която представи България в европейския конкурс EURIC, чиято цел е да открие новаторски и вдъхновяващи инициативи от секторите на селското и горското стопанство, агро-хранителните вериги и устойчивото развитие на местните общности. НЧ” Любен Каравелов 1897” участва в конкурса , в който се включиха 220 организации от 23 страни и спечели приз „ Посланик на добри европейски практики”. Наградата бе връчена на официална церемония на 3 декември 2019г. в Брюксел.

12.ПРОБЛЕМИ:

 • Липсата на достатъчно средства, за да осъществим всички идеи, които имаме
 • Лошото състояние на материалната база – покрив, сцена, гримьорни и др.

06.03.2020г.

Куртово Конаре

Финансов отчет за 2019

No Comments Yet

Leave a Reply

Facebook

Facebook

Връзки