Реализирани проекти

83

През годините читалището има реализирани над 40 собствени проекта в областта на културата, екологията, социалните услуги , ИКТ и др.

 

Фондация “Помощ за благотворителността в България”/ФПББ/:

  • “Подобряване на градската среда в Куртово Конаре”-2002-2003г.
  • “Социална интеграция на самотни възрастни хора в читалищната дейност”-2004г.

Програма за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП- 2009-2014г.

  • Проект: “Имат думата гражданите”
  • Проект „ Колкото повече, толкова повече” 
  • Проект „ Памет за бъдеще”

Институт”Отворено общество”-София:

  • По Програма «Библиотеки»-4 проекта
  • По «Отворена програма»-1 проект-100години НЧ»Л.Каравелов»-1997г.
  • По Програма”Граждански инициативи в българското село”-два проекта :

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница