Реализирани проекти

През годините читалището има реализирани над 40 собствени проекта в областта на културата, екологията, социалните услуги , ИКТ и др.

 ФОНДАЦИЯ “ПОМОЩ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В БЪЛГАРИЯ”/ФПББ/:

 • Проект: “Подобряване на градската среда в Куртово Конаре”-2002-2003г.
 • Проект: “Социална интеграция на самотни възрастни хора в читалищната дейност”-2004г.

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО ПО ФМ НА ЕИП- 2009-2014Г.

 • Проект: “Имат думата гражданите” – 2013-2014г.
 • Проект „ Колкото повече, толкова повече” – 2014-2015г.
 • Проект „ Памет за бъдеще” – 2015-2016г.

ИНСТИТУТ”ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”-СОФИЯ:

По Програма «Библиотеки»-4 проекта

По «Отворена програма»-1 проект-100години НЧ»Л.Каравелов»-1997г.

По Програма”Граждански инициативи в българското село”-два проекта :

 • “Читалището-център за административни и правни услуги за жителите на Куртово Конаре”-2002г.
 • “Читалището-център за услуги  и  граждански  диалог”-2003г.

По Програма”Обществено здравеопазване”2005г.:

 • Проект”Читалището-от здравната беседа до консултативния център и гражданския диалог”-2004-2005г.

Конкурс «Овластяване на безвластните»

 • Проект «С общи усилия ще успеем» 2008г.

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”:

 • Проект „Куртово Кон@ре м миналото с линк към бъдещето” 2013г.
 • Проект  “Екологичното образование – мост към устойчивото развитие на местната общност”  – Конкурс за проекти 2016 – сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот”

READ MORE »

Facebook

Facebook

Връзки


www.kurtovokonare.com
Продавница