Monthly archives for May, 2015

Мисия

Читалище” Л. Каравелов 1897” е основано на 28 септември 1897г. Оттогава до днес то е духовният център на с. Куртово Конаре. Мисията на читалището е да създава и разпространява духовни ценности, чрез развиване на творческите способности и задоволяване на културните, образователните, информационните, социалните и др.  потребности и интереси на общността.  Към читалището функционират множество школи, клубове, кръжоци и състави за любителско творчество и гражданско образование..

Многобройни са спечелените награди от национални и международни конкурси, фестивали, събори и изложения.. Библиотеката на читалището предлага любими и нужни четива на своите читатели, независимо от възрастта им..Читалището работи по програми и проекти, даващи възможност за ориентирането му в променящата се социална среда.

Екип

Екип

Емилия Спасова Шушарова – Секретар

*

Гюргена Любенова Маджирова – Библиотекар

екип -гюргена

Здравка Иванова Уайлдгуус – Административен сътрудник

екип - здравка

Настоятелство

Настоятелство

  1. Радка Иванова Стефанова – Председател на ЧН

председател чн настоятелство

Родена в гр. Чипровци/1959 г./. Завършила математическа гимназия в Монтана и АМТИИ – гр. Пловдив. Преподавател по народно пеене в АМТИИ и помощник- диригент на фолклорен хор при АМТИИ. От 1981г. е член на читалището в Куртово Конаре, диригент на женския народен хор при читалището, активен участник във всички читалищни събития. От 2008 г. е председател на Настоятелството на НЧ ”Л. Каравелов 1897” – с. Куртово Конаре

  1. Роза Димитрова Порязова
  2. Румяна Георгиева Гъркова
  3. Маргарита Симеонова Момчилова
  4. Недялка Петрова Стоянова

Устав

УСТАВ

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – 1897”-
С. КУРТОВО КОНАРЕ

ГЛАВА ПЪРВА:

Чл.1. Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897” е традиционно, самоуправляващо се, българско, културно-просветно сдружение с идеална цел, изградено върху принципите на доброволността, демократизма и автономията. То няма политическа насоченост и в дейността му могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения във възраст,пол,политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Чл.2. Народно читалище ”Любен Каравелов – 1897” е самостоятелна институция, която работи във взаимодействие с учебни заведения, обществени организации и други структури, които извършват определена културно-просветна или образователна дейност.
READ MORE »

Визия

НЧ”Л. Каравелов 1897” е активен граждански център, съчетаващ традиция с иновативни идеи и допринасящ за устойчивото развитие на общността.

Facebook

Facebook

Връзки